Opwekken duurzame energie in Rijnenburg niet met windmolens

De gemeenteraad van Utrecht heeft besloten om tot 2030 geen woningen te bouwen in Rijnenburg. Tot die tijd wil Utrecht het gebied gebruiken om duurzame energie op te wekken. Maar wat betekent dit voor de omwonenden? Om dit te inventariseren zijn er stadsgesprekken georganiseerd met bewoners in de omgeving en de twee initiatiefnemers Rijne-Energie en Eneco. Echter bij de inwoners van Nieuwegein is deze oproep onvoldoende verspreid, waardoor maar een beperkt aantal inwoners van Nieuwegein mee hebben gedaan met de stadsgesprekken. De nadelen van windenergie zoals slagschaduw, geluidsoverlast en waardedaling van woningen zijn hierdoor onvoldoende voor het voetlicht gebracht. De VVD Nieuwegein deelt deze zorgen en steunt de bewoners.

Maandag 10 april jl. heeft wijkoverleg Galecop een avond georganiseerd voor de wijkbewoners. Op deze zeer drukbezochte avond was een informatiemarkt georganiseerd en hebben diverse partijen gesproken over zonne- en windenergie. Opvallend was dat, ondanks dat de gemeente Utrecht , Eneco en Rijne-Energie een stand hadden ingericht, er door hen geen presentatie is gegeven. Het overgrote deel van de aanwezige wijkbewoners is tegen de komst van eventuele windmolens omdat ze bang zijn voor slagschaduw en geluidsoverlast, maar ook voor waardedaling van hun woning.

In de terugkoppelsessies op 12 april 2017 in het stadskantoor van Utrecht bleek dat deze signalen ook bij de gemeente Utrecht en de initiatiefnemers bekend zijn. De gemeente Utrecht gaat de opgehaalde informatie meenemen in startnotitie die wordt voorgelegd aan de raad van Utrecht. De VVD Nieuwegein blijft het initiatief rondom het opwekken van duurzame energie in Rijnenburg nauwlettend volgen en zal er alles aan doen om de bezwaren in de gemeenteraad van Utrecht kenbaar te maken. Echter de gemeenteraad van Utrecht moet uiteindelijk een besluit nemen. “De gemeenteraad van Nieuwegein heeft hier geen beslissingsbevoegdheid over, maar we kunnen wel zoveel mogelijk partijen mobiliseren om een vuist te maken richting Utrecht, aldus Henk Jan Schat. “Wij zullen er ook bij ons college op aandringen een zienswijze in te dienen als het moment daarvoor geschikt is”.

De VVD Nieuwegein is tegen eventuele windmolens in Rijnenburg omdat deze te dicht bij de bebouwde omgeving staan. De VVD is niet tegen duurzame energie, maar wel met windmolens op deze plek. Er zijn voldoende andere mogelijkheden voor duurzame opwekking zonder dat omwonenden de negatieve gevolgen daarvan moeten ervaren.

2 thoughts on “Opwekken duurzame energie in Rijnenburg niet met windmolens

  1. Peter Smit

    Op een of andere manier krijg ik nu steeds nieuwsberichten over Nieuwegein. Ik kom daar nooit. Kunt u dat stopzetten?

    1. Martin Reijmerink

      Dat kun je zelf door rechtsonderaan op het rode belletje te klikken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren