Oplossing voor aanleg geluidafscherming Galecop

Gemeente Nieuwegein heeft in overleg met Rijkswaterstaat Utrecht een oplossing gevonden voor het aanleggen van de geluidafscherming langs de A2 bij Galecop. De bestaande grondwal moet nog steeds op een deel worden verhoogd en in noordelijke richting worden verlengd. Dit project heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen.De gewenste geluidafscherming loopt over grond in rijkseigendom. De gemeente wilde deze grond kopen. Een deel van het terrein was tot enkele jaren geleden echter in gebruik als opslagterrein van Rijkswaterstaat.Vervolgens zijn onderhandelingen over de grondverkoop vastgelopen als gevolg van de hoge vraagprijs. Inmiddels ligt er een werkbare oplossing: de gemeente mag de grond gebruiken en betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding aan de rijksoverheid.Afmetingen Om te bepalen wat de exacte lengte en hoogte van de geluidafscherming moet worden is een geluidsonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan zijn de volgende afmetingen vastgesteld: • Op het deel tussen de hoogspanningsleiding en de Galecopperwetering ligt al een grondwal van circa 7 meter hoog. Deze wordt aangevuld met een 3,5 meter hoog geluidscherm. De geluidafscherming wordt in noordelijke richting met ongeveer 300 meter verlengd tot nabij knooppunt Oudenrijn. Ook op dit deel komt een 7 meter hoge grondwal met daarop een 3,5 meter hoog geluidsscherm.Voordat de gemeente kan starten met de aanleg van de geluidafscherming moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Het nu geldende bestemmingsplan uit 1991 biedt namelijk onvoldoende basis voor de aanleg. In het plan is wel aangegeven dat geluidafscherming langs de A2 noodzakelijk is, maar de exacte locatie en afmetingen waren op het moment van vaststelling echter nog niet bekend. Daarom is er sprake van een zogenaamde ‘uitwerkingsbevoegdheid’: het geldende bestemmingsplan moet worden vervangen door een nieuw bestemmingsplan. Deze procedure wordt in januari 2010 opgestart; de doorlooptijd bedraagt minimaal een half jaar. Dat betekent dat de gemeente op zijn vroegst in het najaar van 2010 kan beginnen met de aanleg.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren