Op naar roetkaart op straatniveau

De directe emissies (PM10 en NO2) die de mens veroorzaakt zijn voor het grotendeel afkomstig van het wegverkeer. Het gaat dan vooral stikstofdioxide (NO2)om fijn stof (PM10), uitlaatgassen, slijtage van asfalt stofresten van remschijven, koppelingsplaten en rubberdeeltjes van banden. Vooral de uitlaatgassen van dieselauto’s zijn schadelijk. Als het aan de ‘Kracht van Utrecht’
ligt hebben we binnenkort een roetkaart op straatniveau. Maandag 10 februari j.l. is de eerste Utrechtse roetkaart gepresenteerd in het Provinciehuis van Utrecht. Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van luchtverontreiniging als gevolg van wegverkeer. Het RIVM en de DCMR hebben daarom voor het eerst de roetconcentraties op alle adressen in heel Nederland bepaald.

Het roet van auto’s op de A12 en A2 zorgt voor hoge roet concentraties in Nieuwegein. De kaart toont voor het eerst de hoge last van gemotoriseerd verkeer op de gezondheid van de inwoners van Nieuwegein’ aldus ‘Kracht van Utrecht.’

Door elke 0,5 microgram roet per kubieke meter lucht waar mensen extra en langdurig aan blootstaan, zoals in Nieuwegein, leven zij gemiddeld drie maanden korter. Informatie over roetconcentraties kan daarom helpen om keuzes te maken voor (verkeers)maatregelen die de luchtkwaliteit lokaal verbeteren, ook als al aan alle Europese normen wordt voldaan. De nu beschikbare roetkaart kan hier aan bijdragen.

In Nieuwegein is het zorgelijk als je woont langs Reinesteijnseweg, de Batauweg en langs de A12 en de A2, daar slaan de meters op rood (1.1 tot 1.3) en zelfs paars (1.3 tot 1.5). Alle andere delen in Nieuwegein staan de meters op oranje (0.9 tot 1.1). Het beste kun je in Nieuwegein wonen op industriegebied Plettenburg of in Vreeswijk, daar is de kaart geel uitgeslagen (0.7 tot 0.9).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren