Ontheffing Flora- en faunawet voor Het Klooster

Door de aanleg van het bedrijvenpark Het Klooster wordt de natuur in het gebied aangetast. Voor een aantal zeldzame planten en dieren is ontheffing van de Flora- en faunawet vereist. Begin augustus heeft de staatssecretaris van Landbouw Natuurbeheer en Visserij deze ontheffing onder voorwaarden verleent.

Voor een aantal dieren moet bijvoorbeeld een geschikt nieuw leefgebied buiten Het Klooster worden gevonden (bruine en groene kikkers, padden, kleine watersalamanders, egels, huisspitsmuizen en bosspitsmuizen). Of de dieren moeten worden verjaagd zodat deze dieren zelf een nieuw leefgebied zoeken (hazen, konijnen, rosse woelmuis, woelrat, veldmuis, aardmuis, bosmuis en de dwergmuis). Verder wordt aangeraden voor een aantal diersoorten een nieuw leefgebied te zoeken binnen de nieuwe groene en ecologische zones van het plangebied.

Het college heeft kennisgenomen van de ontheffing. Op korte termijn wordt in samenspraak met het ministerie van LNV en lokale milieubelangengroepen bepaald hoe uitvoering wordt gegeven aan de ontheffing. Hiervoor wordt eerst advies gevraagd van een gespecialiseerd extern bureau.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren