Ondertekening convenant Privacybeleid

Welke gegevens mogen de gemeente en Stichting Geynwijs wel en welke mogen ze niet delen? Hoe worden de gebruikers hierover geïnformeerd? Wat zijn de rechten en plichten van de inwoners, de stichting en de gemeente? Antwoord op onder andere deze vragen zijn vastgelegd in een convenant tussen Stichting Geynwijs en gemeente Nieuwegein. De gemeente heeft privacy van de inwoners hoog in het vaandel staan, daarom ondertekenden burgemeester Backhuijs en directeur Kerstin Hogenbirk donderdag 12 februari het convenant Privacybeleid.

De gemeente heeft sinds 1 jan 2015 meer taken op het gebied van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet, ondersteuning vanuit de nieuwe Wmo 2015 en de Participatiewet. De gemeente Nieuwegein werkt samen met de onafhankelijke Stichting Geynwijs bij de uitvoering van bovengenoemde wettelijke taken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden tussen de gemeente, Stichting Geynwijs en haar zorgpartners persoonsgegevens van inwoners verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit nodig is voor de uitoefening van de taak en indien toestemming is gegeven door de inwoner. Privacy blijft belangrijk en nu de gemeente meer en vaker informatie verwerkt, heeft de gemeente op 16 december 2014 in het Privacy beleid en Privacy Protocol vastgelegd hoe met gegevens zorgvuldig omgegaan wordt . Het convenant is daar een verdere uitwerking van.

Door het aangaan van dit convenant beogen de gemeente en Stichting Geynwijs de zorgvuldige gegevensverwerking te waarborgen van inwoners van Nieuwegein die met hulpvragen bij de stichting komen. Dit convenant geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt na ongeveer een jaar geëvalueerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren