Nota verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 – 2013

Op grond van de Wet gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is, heeft gemeente Nieuwegein er zorgtaken bij gekregen voor hemelwater en grondwater. Gemeente Nieuwegein dient overtollig hemelwater in te zamelen en te transporteren. Ook dient gemeente Nieuwegein in openbaar gebied maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan wordt een start gemaakt met deze nieuwe zorgtaken. Voor hemelwater wordt onderzocht of de riolering in staat is de neerslag, die naar verwachting de komende jaren heviger wordt, zonder hinder voor de burgers te verwerken. Voor grondwater wordt het huidige grondwater-peilbuizen-meetnet uitgebreid en verbeterd. Voor zowel hemelwater als grondwater wordt de komende planperiode een beleidsnotitie opgesteld en aangeboden aan de raad.De rioolbelasting stijgt met 4% als gevolg van de nieuwe taken voor hemelwater en grondwater en als gevolg van het toerekenen van € 150.000,- extra kosten straatreiniging aan het rioolrecht. De stijging van het rioolrecht bedraagt landelijk gemiddeld 6%.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren