Nieuwegein start campagne tegen drugslabs op bedrijventerreinen

Door de geïsoleerde ligging en de vaak goede toegangswegen zijn (delen van) bedrijventerreinen aantrekkelijk voor criminelen. Denk aan (het faciliteren van) drugshandel, witwassen, illegaal gokken, maar ook autokraak en bedrijfsinbraken. Om een drugslab op te sporen, kan een melding cruciaal zijn. Daarom start de gemeente samen met 9 andere gemeenten in West-Utrecht een campagne met Meld Misdaad Anoniem, waarmee inwoners en ondernemers worden opgeroepen om verdachte situaties en drugcriminaliteit te melden. Iedereen kan anoniem een melding doen via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Dit is het onafhankelijke meldpunt en is geen onderdeel van de politie.

Mitchell van de Velde van Meld Misdaad Anoniem: “Het gebeurt regelmatig dat criminelen eigenaren van loodsen en schuren benaderen omdat hun ruimten aantrekkelijk zijn om drugs te produceren. De locaties liggen vaak afgelegen en niet alle verhuurders zijn zich bewust van de risico’s.” Veel ondernemers zijn niet voldoende op de hoogte van de signalen, maar ook door bedreigingen van de verhuurders of een zwijgcultuur onder getuigen blijven misstanden soms lang onzichtbaar. De campagne ‘Tijdelijke huurders in jouw buurt?’ van Meld Misdaad Anoniem biedt hiervoor handvatten.

‘Weet aan wie je verhuurt’
Ondermijning raakt betrouwbare ondernemers op een bedrijventerrein hard. Onder andere door oneerlijke concurrentie en brand- en ontploffingsgevaar. Daarnaast zorgt het voor een ongezonde omgeving door de aanwezigheid van criminelen, intimidatie en geweld. Burgemeester Backhuijs vindt het belangrijk dat ondernemers en bewoners zich bewust zijn van de risico’s en deze gezamenlijk tegen gaan: “In de aanpak van drugscriminaliteit speelt informatie een cruciale rol. Met deze campagne willen we onze ondernemers en inwoners helpen signalen te herkennen en deze op een veilige manier te melden via Meld Misdaad Anoniem. Zo houden we samen onze industrieterreinen en buurten veilig.”

De gemeente werkt bij de aanpak van drugscriminaliteit samen met verschillende partners (zoals politie en brandweer) die zich inzetten voor een gezond en veilig ondernemersklimaat. Ook de provincie ondersteunt de aanpak van harte. Commissaris van de Koning Hans Oosters: “Ondermijnende criminaliteit is een verborgen maatschappelijk probleem met grote en schadelijke gevolgen. Alleen door goed samen te werken, kunnen we de strijd tegen ondermijning winnen. Daarin is ook de rol van burgers onmisbaar. Door bij vermoedens van illegale activiteiten meldingen te doen, kunnen overheid en opsporingsinstanties waardevolle informatie in handen krijgen om op te treden. Via Meld Misdaad Anoniem kunnen deze meldingen op een veilige manier gedaan worden. We hopen hiermee voor burgers de drempel om te melden verder te verlagen.”

Ondernemers en inwoners met vragen over de campagne in Nieuwegein of het veilig melden van signalen kunnen terecht bij mailadres ondermijning@nieuwegein.nl

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk