Nieuwegein gaat afspraken nog beter vastleggen

CDA tevreden met investering in lokale samenwerking

De gemeente Nieuwegein gaat afspraken en toezeggingen nog beter vastleggen. Dat heeft het College per brief laten weten aan de gemeenteraad. Zij geeft daarmee alsnog gehoor aan een tot tweemaal toe door de Raad aangenomen motie.

De Raad wil onduidelijkheden voorkomen over wat er tussen inwoners en gemeente is afgesproken als zij samenwerken aan plannen voor de stad. Daarover was nogal eens verschil van mening met veel verontwaardiging bij betrokken inwoners tot gevolg. De Raad nam in december 2014 daarom een motie aan op initiatief van het CDA die het College opdroeg om de gedane toezeggingen en gemaakte afspraken formeel vast te leggen. Hiermee krijgen alle betrokkenen duidelijkheid over wat is afgesproken en kan de gemeenteraad een goed besluit nemen.

Die motie werd door het College naast zich neergelegd om dat zij “de uitvoering onmogelijk en onwenselijk vond”. De Raad vond dat te gemakkelijk en nam, na een hernieuwd debat met het College, wederom een motie aan van gelijke strekking. “De gemeente maakt steeds meer plannen samen met inwoners. Vertrouwen is de basis om goed te kunnen communiceren en goed communiceren is de basis om vertrouwen te houden bij inwoners. Daarom is deze motie belangrijk”, aldus CDA-fractievoorzitter Roelof de Wild.

De gemeentelijke organisatie heeft nu alsnog bekeken hoe zij op een goede manier de motie kan uitvoeren en de eigen werkwijze kan verbeteren. Afgesproken is om bij formele inspraak en overlegmomenten duidelijker aan te geven wat de status is en of er toezeggingen zijn gedaan. Indien er toezeggingen zijn gedaan dan worden deze verwoord in het verslag, zo laat de gemeente weten.

Dit stemt het CDA tevreden. De Wild: “De relatie tussen de samenleving en de overheid is aan het veranderen en dit betekent veel meer samenwerking in lokale thema’s. Investeren in het beter vastleggen en verifiëren van wat afgesproken is, is nu onontbeerlijk. Wij blijven dat in de gaten houden.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren