Katern

Nieuwegein blijft vasthouden aan bezwaar miljoenenclaim Belastingdienst

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college van B&W de gemeenteraad laten weten vast te houden aan het bezwaar dat zij heeft ingediend bij de belastingdienst inzake de naheffingsaanslag BTW over 2012. Inmiddels is de claim met opslag van rente opgelopen tot bijna 4 miljoen euro. De aanslag van drie miljoen euro was eind 2017 een zware slag voor Nieuwegein. Toen de claim bekend werd trok de gemeenteraad een plan voor het opknappen van het Stadshuis tegenover het theater in. De financiering ervan, ruim 7 miljoen euro, stond ineens op losse schroeven. Nieuwegein kondigde aan dat de gemeente bereid was om de aanslag tot het bittere eind te blijven aanvechten.

Eind 2017 heeft de Belastingdienst aan de gemeente een naheffingsaanslag opgelegd van drie miljoen euro voor de BTW die de gemeente in aftrek heeft gebracht tijdens de bouw van het theatergedeelte van DE KOM. Het standpunt van de Belastingdienst is dat de gemeente op het moment van ingebruikname van DE KOM in 2012 dit “om niet” heeft gedaan. Er was volgens hen geen sprake van een huurrelatie en daarmee had de gemeente geen recht op aftrek van de BTW voor dit deel van het pand. De Belastingdienst is daarnaast van mening dat de gemeente niet tijdig heeft geopteerd voor belaste verhuur.

Martin Monrooij van de Christen Unie destijds: “Je vraagt je af waarom het 5 jaar heeft moeten duren voordat er een huurcontract is afgesloten. Je vraagt je af of de gemeente in control is. Welke fouten zijn er nog meer gemaakt? Dit lijkt ons een mooie opdracht voor de Rekenkamer van onze gemeente om uit te zoeken wat er in dit dossier fout is gegaan. Heeft de gemeente zitten slapen in het dossier? Deze zaak behoort tot de portefeuille van wethouder Stekelenburg (SP). Is hij dan ook degene die heeft zitten slapen?”

Ook nieuw bezwaar afgewezen
De gemeente Nieuwegein bestrijd de visie van de Belastingdienst en heeft dan ook bezwaar tegen de aanslag aangetekend. Dit bezwaar is in behandeling bij de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst aangegeven heeft over te zullen gaan tot afwijzing van het bezwaar, heeft op verzoek van de gemeente Nieuwegein in december 2018 een tweede hoorzitting plaatsgevonden. Tijdens deze zitting heeft de Belastingdienst de discussie uitgebreid met een nieuw onderwerp en tegelijkertijd op dat punt een voorstel gedaan aan de gemeente, maar dat was in de ogen van Nieuwegein niet billijk. De gemeente heeft het voorstel afgewezen.

Het college: ‘Naar verwachting zal de Belastingdienst binnenkort, zoals aangekondigd, ons bezwaar tegen de naheffingsaanslag afwijzen. Daarna kunnen wij tegen die beslissing in beroep gaan bij de rechtbank. Die stap en een eventueel hoger beroep zullen meerdere jaren in beslag nemen.’

Hoewel dit een geschil betreft tussen de gemeente en de Belastingdienst, kan deze zaak gedurende de looptijd van de procedure ook gevolgen hebben voor DE KOM. ‘Wij zijn hierover in gesprek gegaan met de directeur-bestuurder van de KOM. Afgesproken is dat wij maatregelen nemen om tijdelijke negatieve gevolgen voor de liquiditeit, voor zover deze zich voordoen, tot het moment van de uitspraak op te vangen. Ongeacht de uitspraak heeft deze zaak uiteindelijk geen financíeel effect voor DE KOM’ laat het college weten in de brief aan de gemeenteraad.

Momenteel onderzoekt de gemeente of deze ontwikkeling gevolgen moet hebben voor de risicovoorziening, die voor dit onderwerp is gevormd. ‘Door het standpunt van de Belastingdienst neemt het bedrag toe, waarover wij risico lopen. Wij achten dit risico echter beperkt. Wij treden in overleg met de accountant en zullen de gemeenteraad hierover bij de jaarrekening 2018 verder informeren.’

PENTekening

Mocht alles fout lopen, dan moet de gemeente Nieuwegein bijna 5 miljoen euro betalen aan de Belastingdienst.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren