ChristenUnie wil onderzoek naar wijze verhuur Theater De Kom

In een brief aan de Rekenkamercommissie verzoekt de ChristenUnie (CU) in Nieuwegein dat zij een onderzoek wil instellen naar de wijze waarop de verhuur van het theatergebouw aan stichting De Kom vorm is gegeven. De CU vraagt zich af of het college lag te slapen bij het verhuurdossier aan stichting De Kom.

Op 14 december werd de gemeenteraad opgeschrikt door een brief van college (raadstuk 2014-421) met de mededeling dat de belastingdienst een aanslag gaat opleggen van ongeveer 3 miljoen euro vanwege ten onrechte afgetrokken BTW door de gemeente bij de bouw van het theater. Het college betwist de juistheid daarvan.

Fractievoorzitter Martin Monrooij: “De ChristenUnie is hier niet gerust op een heeft de afgelopen weken stukken op het gemeentehuis opgevraagd en zelf onderzoek gedaan in dit dossier en komt voorlopig tot de conclusie dat de gemeente verwijtbare fouten heeft gemaakt in dit dossier.“

Martin Monrooij van de ChristenUnie

De gemeente heeft bij de bouw van het theater er voor gekozen om de verhuur aan stichting De Kom te laten belasten met BTW. Het voordeel hiervan is dat bij de bouwkosten van het theater de in rekening gebrachte BTW door de aannemers in aftrek kon worden gebracht. Maar aan deze keuze zijn wel voorwaarden verbonden: zo moet er sprake zijn van een getekend huurcontract tussen verhuurder (gemeente) en huurder (stichting De Kom), moeten er facturen met BTW verstuurd worden en moet de BTW ook daadwerkelijk aan de Belastingdienst betaald worden. Daarnaast moet ook Stichting De Kom aan haar huurders BTW in rekening brengen voor de verhuur van het gebouw.

Uit ons onderzoek blijkt dat er bij de opening van De Kom in 2013 geen huurovereenkomst is getekend. Dat is pas in 2017 gebeurd. Daarnaast blijkt dat er tot en met 2017 ook geen facturen met BTW zijn verstuurd. Tot slot blijkt dat de gemeente de ‘ontvangen’ BTW niet direct heeft afgedragen aan de Belastingdienst. Dit is pas in 2016 gebeurd. Uit de informatie blijkt ook dat Stichting De Kom tot en met 2015 ook geen BTW in rekening heeft gebracht bij haar huurders.

Als we deze feiten op een rij zetten, blijkt dat de gemeente op geen enkele wijze aan de voorwaarden voor belaste verhuur voldaan heeft en dat de Belastingdienst dus alle reden heeft om een aanslag voor de onterecht afgetrokken BTW bij de bouw van De Kom op te leggen en terug te vorderen.

Monrooij: “Je vraagt je af waarom het 5 jaar heeft moeten duren voordat er een huurcontract is afgesloten. Je vraagt je af of de gemeente in control is. Welke fouten zijn er nog meer gemaakt? Dit lijkt ons een mooie opdracht voor de Rekenkamer van onze gemeente om uit te zoeken wat er in dit dossier fout is gegaan.”

Heeft de gemeente zitten slapen in het dossier? Deze zaak behoort tot de portefeuille van wethouder Stekelenburg (SP). Is hij dan ook degene die heeft zitten slapen?

De ChristenUnie heeft de rekenkamer verzocht om dit dossier te onderzoeken en rapport uit te brengen aan de gemeenteraad. Wij hopen dat de Rekenkamer dit daadwerkelijk wil doen en dat dit nog in de 1e helft van 2018 kan plaatsvinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren