Belastingdienst legt gemeente een BTW-aanslag op van € 3 miljoen

Afgelopen week heeft de Belastingdienst mondeling aangekondigd dat zij de gemeente nog dit jaar een BTW-aanslag op gaat leggen vanwege de bouw van het theater. Aanleiding is het standpunt van de Belastingdienst dat de gemeente ten onrechte gebruik zou hebben gemaakt van vooraftrek van de BTW bij de bouw (opteren voor BTW-belaste huur). Omdat 2017 de laatste mogelijkheid is voor de Belastingdienst om op deze aangifte te acteren, leggen zij nu de aanslag op. Hiermee stuit de Belastingdienst de verjaring en wil zij haar rechten zeker stellen.

De gemeente: ‘Deze aanslag komt voor ons volslagen onverwacht en wij betwisten de juistheid daarvan. Ais uiteindelijk zou blijken dat de Belastingdienst terecht een aanslag heeft opgelegd, vijf jaar na datum, schatten wij in dat dit over een bedrag gaat van maximaal € 3 min. Vanaf de start van de (plannen voor de) bouw van het theater (2008) is in alle documenten en in de communicatie met de Belastingdienst belaste verhuur en daarmee BTW vooraftrek/teruggave het uitgangspunt geweest. Dit najaar dachten wij de afwikkeling daarvan naar tevredenheid van de belastingdienst afgerond te hebben.’

Naar nu blijkt, stelt de Belastingdienst het recht op vooraftrek alsnog ter discussie. Met het opleggen van deze aanslag creëert de belastingdienst zich de ruimte om dat te doen. De gemeente: ‘Wij hebben een ter zake deskundige adviseur ingeschakeld om ons in dit proces te begeleiden. Het zal naar verwachting zeker tot medio volgend jaar duren voordat we meer weten over de ontwikkeling van dit nieuwe financiële risico.’

‘Omdat in het voorstel over het Atrium een (financiële) link ligt met de bouw van het theater, is het goed om stil te staan bij de vraag of deze nieuwe situatie daarop van invloed is. Wat ons betreft doet dit nieuwe financiële risico niets af aan de noodzaak om een besluit te nemen over het voorstel met betrekking tot het Atrium. Ook ais onverhoopt aan het einde van de rit de uitkomst zou zijn dat de Belastingdienst terecht de vooraftrek van de BTW terugvordert, blijft de noodzaak om het Atrium verder te verlevendigen en de Stadshuisexploitatie duurzaam sluitend te krijgen.’

Vanwege bovenstaande is de verbouwing van het Atrium inmiddels uitgesteld en laat het huidige college de beslissing over aan het nieuwe college dat in maart volgend jaar gekozen zal worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk