Nederzetting uit jonge steentijd bij Beatrixsluis

Bij de Beatrixsluis in Vreeswijk liggen mogelijk resten van een 6000 jaar oude nederzetting. Dat blijkt uit boringen gedaan door archeologen. In januari 2016 zullen proefsleuven worden gegraven op de locaties met mogelijk interessante archeologische vondsten. Aanleiding hiervoor is dat bij eerdere boringen in de omgeving van de Beatrixsluis onder meer houtskool, botresten en aardewerk uit de periode 8000 tot 4000 voor Christus zijn gevonden. Deze resultaten kunnen duiden op de aanwezigheid van een nederzetting uit die tijd.

Peter van der Veeken, als projectleider Conditionering: ‘Op 5 plekken graven we sleuven van verschillende lengten en diepten, zodat we de bodem uitgebreider kunnen onderzoeken. Stel dat we daarbij stuiten op bijzondere objecten, dan kan dat leiden tot een definitieve opgraving. Per vondst beslissen de provincie Utrecht, de gemeente Nieuwegein en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed daar gezamenlijk over.’

De meeste graaflocaties bevinden zich vlak naast de waterkering en dat vraagt extra zorgvuldigheid tijdens de uitvoering. ‘Wanneer tegelijk alle sleuven openliggen kan de waterkering mogelijk instabiel worden. Bijtijds weer dichtgooien helpt dat voorkomen.’ Mochten de archeologen echt op iets bijzonders stuiten, dan heeft dat geen nadelige gevolgen voor de start van de bouwwerkzaamheden. ‘Dat komt omdat we dit onderzoek ruim van tevoren uitvoeren. Zo blijft er voldoende tijd over om vondsten op te graven en veilig te stellen.’

De onderzoekers verwachten ook zaken uit de Tweede Wereldoorlog te vinden zoals schuttersputjes en militaire uitrusting en onderdelen of sporen van forten of stellingen die onderdeel waren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Van deze waterlinie zijn in het gebied ook zichtbare restanten aanwezig zoals kazematten en een sluisje. Die worden bij de uitbreiding van de sluis veilig gesteld en verlegd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk