BVRR wijst afwijzing petitie voor referendum af

Pieter van Veenen van Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) laat onze redactie weten: ‘Burgers worden in Utrecht en omstreken niet serieus genomen. Opnieuw schijnparticipatie als het om windturbines gaat in de polder Rijnenburg en Reijerscop nabij Nieuwegein.’

Over Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR)
Grootschalige windmolens in de directe omgeving van de polder Rijnenburg leidt al in de planvorming tot veel onrust en bestuurlijke problemen: er is immers een enorme impact op de bestaande functies van deze groene-hart polder en ook voor de toekomst na 2030 voor duurzame woningen. Maar ook op landschap, levende natuur, dag-nachtritme, of waardedaling van bestaande huizen. Los daarvan ontstaan er bepaalde vormen van hinder die niet te bestrijden zijn (o.a. met betrekking tot geluid en slagschaduw, lichthinder). Deze belangengroep ziet in zonne-energie en kleinschaliger opzet veel meer toekomst.

Op 27 juli 2023 heeft BVRR een nieuwe beoordeling gevraagd van de petitie (inleidend verzoek) voor een raadgevend referendum over het Reparatie coördinatie besluit Rijnenburg en Reijerscop. ‘Wegens 999 ongeldige stemmen zouden tien stemmen te weinig zijn van de vereiste 1000 stemmen voor een dergelijk verzoek, zo had het Centraal Stembureau ons laten weten’ aldus BVRR.

Van Veenen, woordvoerder van BVRR: ‘Wij hadden een nieuwe beoordeling en hertelling aangevraagd omdat wij meenden dat Utrecht een te krappe periode nam om Utrechtse burgers een kans te geven het besluit aan te vechten. De gemeenteverordening noemde een termijn van drie weken waarin de vereiste 1000 handtekeningen binnen moesten zijn. Die termijn zou al ingaan als er een besluitenlijst op de interne website van de gemeenteraad werd geplaatst.’

De besluitenlijst van het besluit van van de gemeenteraad 22 juni 2023 werd op 27 juni gepubliceerd maar werd pas op 6 juli 2023 in het officiële gemeenteblad gepubliceerd. Toen pas was dus het officiële besluit gepubliceerd. Daarom vindt BVRR dat zij tot 27 juli 2023 de tijd moeten hebben om de benodigde 1000 handtekeningen in te leveren. Inmiddels hebben zij 119 extra handtekeningen binnen deze termijn aangeleverd.

Toch besluit de Voorzitter van het Centrale Stembureau begin deze week het verzoek “niet toe te laten omdat het buiten de termijn is ingediend.” De voorzitter stelt: “Het referendabel besluit (is) op 27 juni 2023 gepubliceerd op de website van de gemeenteraad.”

Van Veenen: ‘Utrechtse burgers moeten dus eerst toegang zien te krijgen tot de interne website van de gemeenteraad als ze op tijd een Petitie voor een Referendum willen starten. Opnieuw laat Utrecht zich van zijn slechtste kant zien als het gaat om burgerparticipatie’, aldus Buren van Rijnenburg en Reijerscop.

Het participatieproces rond het ‘energielandschap’ Rijnenburg en Reijerscop kreeg in een rapport van de Utrechtse Rekenkamer (december 2022) al een zware onvoldoende. Burgers werden ‘niet serieus genomen. ’Het is ‘schijnparticipatie’ liet BVRR eerder weten.

‘Dit gebeurt nu opnieuw met de petitie voor het referendum; wij voelen ons volstrekt niet serieus genomen’, aldus Pieter van Veenen.

‘Wij wijzen daarom de uitslag van de telling van de Petitie voor het Referendum af. Eerst hebben wij slechts om een nieuwe beoordeling en hertelling gevraagd, maar nu wijzen wij de uitslag van dit referendum totaal af. Wij hebben een beroep gedaan op de gemeente om aan de burgers in ieder geval het voordeel van de twijfel te geven. Maar zelfs dat verzoek is afgewezen door een volstrekt formalistische opstelling van de gemeente. Wees verstandig en kies voor een compromis met de burgers. We hebben geen behoefte aan polarisatie en willen juist een breed draagvlak voor de energietransitie. Utrechtse burgers worden schandalig behandeld.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk