Mogelijk na de zomer weer bevallingen in St. Antonius Nieuwegein

St. Antonius Geboortezorg verwacht nog in ieder geval tot eind september nodig te hebben om weer op volle sterkte te komen met het personeel voor Geboortezorg. Tot die tijd blijven bevallingen geconcentreerd op locatie Utrecht. Neonatologiezorg blijft in Nieuwegein beschikbaar en vanaf eind volgende week vinden ook weer geplande keizersnedes plaats in Nieuwegein.

Veilige geboortezorg voorop
Het St. Antonius zag zich eind april genoodzaakt deze tijdelijke maatregel te nemen om veilige geboortezorg te kunnen blijven waarborgen ondanks het acute personeelstekort. Yvonne Boerkamp, afdelingshoofd Geboortezorg: “We begrijpen dat dit voor zwangeren en verloskundigen, met name uit Nieuwegein en omgeving, heel vervelend is als je voor je bevalling aangewezen bent op het ziekenhuis. We willen daarom zo snel als mogelijk weer terug naar de oude situatie.”

Dat kan echter pas wanneer er weer voldoende personeel beschikbaar is om veilige kwaliteit van zorg te bieden aan moeder en kind op beide locaties. En dat kost tijd. Tijd die nodig is om personeel te werven, zieken te re-integreren, nieuwe medewerkers in te werken én verpleegkundigen op te leiden tot gespecialiseerd verpleegkundigen. Het ziekenhuis verwacht daar in ieder geval nog tot en met september dit jaar voor nodig te hebben.
Inzetten op behoud, werven en opleiden van personeel

“Naast werven en opleiden zetten we in de eerste plaats in op behoud van onze huidige medewerkers. Nu we tijdelijk met minder zijn, helpt de tijdelijke concentratie op één locatie om taken te verdelen en de werkdruk binnen acceptabele grenzen te houden. Een zomervakantie willen we hen uiteraard ook niet onthouden na alle extra inspanningen die geleverd zijn in de afgelopen periode. Waar mogelijk huren we tijdelijke krachten in, maar die zijn zeer beperkt beschikbaar. Verder onderzoeken we welke taken in het verpleegkundig pakket eventueel door anderen gedaan zouden kunnen worden. Met al deze inspanningen willen we ervoor zorgen dat we niet alleen zo snel mogelijk weer op volle sterkte zijn, maar ook toekomstbestendig.” Aldus Yvonne Boerkamp.

Beperkt uitwijken naar ander geboortecentrum
Een exacte bevaldatum is meestal vooraf niet in te plannen. Als zich toevallig veel bevallingen op hetzelfde moment aandienen, kan het voorkomen dat alle bevalsuites in het geboortecentrum bezet zijn. Met de concentratie van bevallingen in Utrecht, neemt de kans op zo’n situatie in Utrecht iets toe. Op dat moment is een zwangere die in het ziekenhuis wil of moet bevallen, genoodzaakt uit te wijken naar een ander geboortecentrum in de regio, bijvoorbeeld naar Gouda of Utrecht Centrum. Verloskundigen spelen daarin een belangrijke rol. Zij bekijken op dat moment waar hun cliënt terecht kan. Door de doorstroom in Utrecht zo optimaal mogelijk te houden en geplande keizersneden wél op twee locaties (in Utrecht én Nieuwegein) te doen, hoopt het St. Antonius dat het aantal zwangeren dat moet uitwijken beperkt blijft.

Wat blijft in Nieuwegein?
Geplande keizersnedes kunnen vanaf eind volgende week weer in Nieuwegein plaatsvinden. Afspraken op de polikliniek van Geboortezorg in Nieuwegein en bij verloskundepraktijk De Geboortezaak in St. Antonius Nieuwegein blijven ook gewoon doorgaan in Nieuwegein, evenals neonatologiezorg.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren