Mitros houdt twee buurtgesprekken over de sloopplannen in Vreeswijk

Op maandag 15 en dinsdag 16 juni aanstaande organiseert Mitros twee buurtgesprekken voor de buurtbewoners en omwonenden in Vreeswijk. Dit om hun vernieuwingsplannen voor 76 woningen aan de Irene-, Margriet- en Tramstraat te presenteren. Beide bijeenkomsten zijn van 15.00 uur tot 18.00 uur en hebben tot doel om te onderzoeken wat er moet worden teruggebouwd in de wijk. Klankbordgroep Vreeswijk (KBG) roept hierbij de bewoners op om vooral te komen.

‘De sloopplannen bestaan al meer dan 10 jaar voor de Irenestraat, Tramstraat en de portiekflat. Deze bewoners zitten al jaren in onzekerheid, er is geen enkel onderhoud meer gepleegd aan hun woningen, terwijl er wel jaarlijks huurverhoging is geheven!’ aldus Karin Meijers van het Klankbordgroep Vreeswijk.

‘Alle eengezinswoningen aan de Margrietstraat zijn nooit in dit sloopvoorstel aan de orde geweest en zijn op het laatste moment opeens in deze plannen meegenomen! Dat heeft grote onrust en onzekerheid bij de bewoners. Aan deze woningen zou namelijk groot onderhoud/renovatie plaatsvinden zo liet Mitros enkele jaren terug weten aan de huidige bewoners. ‘Hier is Mitros nooit meer op teruggekomen’ zegt Meijers.

Mitros laat weten dat de woningen aan de  Irene- en de Tramstraat  in zeer slechte staat zijn. Veel woningen hebben vochtproblemen, zijn de woningen hokkerig, gehorig en  hebben ze een indeling  die  niet van deze tijd is.

‘Het grootste deel van de woningen is niet geschikt voor verduurzaming. Daarnaast zien wij dat Vreeswijk vergrijst en er weinig geschikte appartementen zijn met een lift. Uit onderzoeken van Mitros is gebleken dat hierdoor ouderen niet kunnen doorstromen naar een geschikte woning en jongeren niet in de wijk kunnen instromen. In Vreeswijk moeten dezelfde kansen zijn voor jonge en oude huishoudens, om er te wonen. Dit alles maakt dat renovatie niet bijdraagt aan de toekomst van Vreeswijk’ aldus Mitros.

Klankbordgroep Vreeswijk vindt dat de woningen aan hun lot zijn overgelaten, terwijl de jaarlijkse huurverhogingen wel werden geïnt. ‘Vreemd dat huurders hun plichten hebben, maar Mitros laat het erbij zitten’ aldus Meijers van het klankbordgroep Vreeswijk. Zij verwijten Mitros dat juist door deze zwaar achterstallige onderhoud, de woningen nu allerlei gebreken beginnen te vertonen. Duidelijk is dat beide partijen niet op één lijn zitten.

Op 11 juni jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Mitros en een vijftal bewoners van de Margrietstraat, allen leden van de Klankbordgroep Vreeswijk (KBG). Hierbij is fel kritiek geuit over de manier waarop Mitros met de bewoners van de Margrietstraat heeft gecommuniceerd. Mitros is tijdens dit gesprek met bouwkundige argumenten gekomen, maar liet weten dat vooral de woningen aan de Irenestraat en de Tramstraat er slecht aan toe zijn. ‘Dit schetst des te meer onze verbazing waarom het dan meer dan 10 jaar moet duren eer hier iets aan is gedaan’ zeggen de bewoners.

Eén van de redenen van Mitros zou zijn dat er geen geld was voor een nieuwbouwproject vanwege de financiële crisis. ‘Onzinnig argument’ aldus Klankbordgroep Vreeswijk. ‘Nu is er immers ook sprake van een (Corona) crisis, met mogelijk nog grotere economische gevolgen dan die van 2008 en die nog niet echt te overzien zijn.’ De KBG heeft in het gesprek van 11 juni jl. daarom ook kritiek geuit op het feit dat Mitros in deze (Corona) tijd, gewoon met volle kracht vooruit gaat en geen pas op de plaats maakt. ‘Waarom nu opeens zo’n haast?’

Meijers: ‘Het zijn niet alleen ouderen die in deze buurt wonen die het al heel moeilijk hebben, ook buurtbewoners die hun baan kwijt zijn, of dreigen te raken, mensen die hard moeten werken in de gezondheidszorg. Als er dan ook nog boven je hoofd hangt dat je eigen vertrouwde huisje, waar je al jaren woont, gesloopt dreigt te worden, dat het boven je hoofd hangt om twee keer te moeten verhuizen, dat er geen 100% terugkeer garantie is, kan een gezond denkend mens hier zijn conclusie uit trekken.’

Mitros: ‘Het is zeker heftig voor oudere bewoners als zij hun huis moeten verlaten. Dat begrijpen we heel goed. Doordat Mitros veel senioren huisvest, zijn wij goed bekend met deze doelgroep. Het komt vaker voor dat wij oudere bewoners moeten herhuisvesten in verband met een renovatie of sloop- nieuwbouw. Met maatwerk en persoonlijke ondersteuning van de projectconsulent proberen we zoveel mogelijk te helpen en aandacht te geven aan deze bewoners. Daarbij zoeken we ook contact met zorgverleners en mantelzorgers.’

Mitros laat weten dat de huurders recht hebben op terugkeer.  ‘Het is wel afhankelijk van hoeveel woningen er terugkomen én of mensen daadwerkelijk terug willen. We staan nu nog helemaal aan het begin van het plan, dus dat weten nog niet. Als het aan Mitros ligt komen er méér sociale huurwoningen terug dan er worden gesloopt.’

‘We staan nog aan het begin van het maken van een plan. Daar hebben we de huurders en omwonenden voor nodig. Op 15 en 16 juni voeren wij buurtgesprekken met huurders en omwonenden om te onderzoeken wat er moet worden teruggebouwd. Welke wensen en behoeften hebben mensen nog meer? 
Na deze gesprekken werken we het plan verder uit en laten dit begin 2021 zien.’

Klankbordgroep Vreeswijk laat weten een ander plan aan Mitros te hebben voorgelegd. Hiermee willen de bewoners in de twee komende buurtgesprekken met Mitros in gesprek. De leden hebben inmiddels ook een eigen onafhankelijk bouwkundig adviseur ingeschakeld.

‘een ander plan ……..’

Mitros laat weten graag in gesprek te gaan met de buurtbewoners: ‘Wij voeren juist buurtgesprekken met huurders en omwonenden om te onderzoeken wat er moet worden teruggebouwd. We horen het graag.’

Als mensen vanwege sloop moeten verhuizen is er een sociaal plan nodig. Hierin staat hoe huurders ondersteund worden in hun zoektocht naar een nieuwe woning. ‘Hier zijn we al mee begonnen’, aldus Mitros. ‘Ook gaan wij over dit sociaal plan in gesprek met de leden van de klankbordgroep . Dit sociaal plan moet begin 2021 klaar zijn.  Als het plan voor de buurt duidelijk is, komen we bij huurders met het sociaal plan en volgt er een peiling onder bewoners.’

Rond de zomer van 2021 zal Mitros de balans opmaken en  zal er een definitief besluit worden genomen over de woningen in de Irene-, Margriet- en de Tramstraat.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren