Jaarlijkse subsidieaanvragen MOvactor 2015

Het college heeft besloten om stichting MOvactor voor 2015 een subsidie te verlenen van € 2.340.004,00 voor het Programma Welzijn en andere programma’s die gerelateerd zijn aan het welzijnsprogramma 2015. Beslispunten:

1. Aan Stichting MOvactor in 2015 een jaarlijkse productsubsidie verlenen van € 2.340.004,00. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

– Programma welzijn 2014: € 930.195,00
– Programma welzijn jongeren: € 376.528,00
– Maatjesproject 2014: € 49.644,00
– Programma Maatschappelijke stages € 38.541,00
– Programma Thuisadministratie € 50.000,00
– Jobcoach € 82.000,00
– Huiswerkbegeleiding € 24.508,00
– Exploitatie Huisvesting € 788.588,00

2. In te stemmen als opschortende voorwaarde voor het verlenen van de jaarlijkse productsubsidie dat uiterlijk 1 februari 2015 een activiteitenplan in samenwerking met Geynwijs wordt ingediend bij de gemeente voor het uitvoeren van de maatschappelijke diensten in 2015 door MOvactor. Indien niet voldaan wordt aan voornoemde voorwaarde wordt de jaarlijkse productiesubsidie verlening herzien.

Akkoord m.d.v. dat het activiteitenplan na 1 maart ter kennisname naar het college gaat.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren