HISWA-RECRON roept op: onderhoud aan brug en sluis Hollandse IJssel buiten vaarseizoen

HISWA-RECRON en Stichting Waterrecreatie Nederland dringen er bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat op aan om onderhoud aan de Doorslagsluis in Nieuwegein en de Draaibug in de Hollandse IJssel in Montfoort buiten het vaarseizoen te laten plaatsvinden. Een afsluiting van de IJssel in het vaarseizoen heeft grote gevolgen voor de watersportbedrijven die hier gevestigd zijn. Bootverhuurders in een groter gebied zijn afhankelijk van de Hollandse IJssel als belangrijke verbinding in het Hollandse en Utrechtse Plassengebied.

De gelijktijdige start van de twee onderhoudsprojecten aan de Doorslagsluis in Nieuwegein en de Draaibrug in Montfoort zou betekenen dat watersportbedrijven, waaronder bootverhuurders en jachthavens aan de Hollandse IJssel, vanaf oktober 2022 onbereikbaar worden. Dit is nog in het vaarseizoen. Onacceptabel vindt HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie.

Regiomanager Stijn Boode van HISWA-RECRON: “Onderhoud aan bruggen en sluizen is uiteraard nodig. Het is dan ook goed dat het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat dat onderhoud gaan uitvoeren. Wij vragen om het onderhoud buiten het vaarseizoen te laten plaatsvinden. Zodat watersportbedrijven bereikbaar blijven in het vaarseizoen. De Hollandse IJssel is een belangrijke schakel in het toervaartnet van Midden-Nederland en is opgenomen in het landelijke en provinciale toervaartnetwerk, het BRTN. Bootverhuurders in West- en Midden-Nederland, en ook de particuliere recreatievaart, gebruiken de IJssel als doorgaande verbinding in het Hollandse en Utrechtse Plassengebied. Alternatieven voor de IJssel ontbreken, de Lek is als grote vaarweg voor het merendeel van de recreatievaart absoluut niet geschikt. Dit is geen veilige route. Voor schepen die wél over de Lek kunnen varen betekent dit een enorme omvaartijd.”

HISWA-RECRON en Waterrecreatie Nederland zijn hierover in gesprek met het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. Zij roepen op om het einde van het vaarseizoen per 1 november aan te houden als start van de werkzaamheden aan de brug in Montfoort en de sluis in Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk