Projectplan Doorslagsluis – KWA+ vastgesteld

Het projectplan ‘Doorslagsluis: Maatregelen uitbreiden Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden-Nederland’ en het bijbehorende inspraakrapport is op 23 november 2021 definitief vastgesteld. In het plan staat welke werkzaamheden het waterschap gaat uitvoeren bij de Doorslagsluis in Nieuwgein.

De werkzaamheden zijn nodig om in tijden van extreme droogte, extra water aan te kunnen voeren via de Doorslag en de Doorslagsluis naar het westen van Nederland. De huidige sluis vormt een vernauwing en belemmert de doorvoer van extra water.

Om ervoor te zorgen dat er meer water door de sluis kan, gaat het waterschap de bestaande sluishoofden en het brughoofd vervangen. Onder de nieuwe ‘zwevende’ sluishoofden ontstaat ruimte voor extra wateraanvoer. Tegelijkertijd vindt de renovatie plaats van de kades in de sluis en de kades tussen de sluis en het brughoofdDe maatregelen zijn onderdeel van het project ‘Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer Midden Nederland (KWA+)’. Doel van de maatregelen is de aanvoer van extra zoet water naar West-Nederland in tijden van extreme droogte te vergroten.

Inspraakrapport
Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen van vrijdag 27 augustus tot en met vrijdag 8 oktober jl. Tijdens deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend. In het ook vastgestelde inspraakrapport staan de zienswijzen en of een zienswijze heeft geleid tot aanpassingen van het projectplan.

Beroep
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, kan binnen zes weken na bekendmaking van de vaststelling van het projectplan, beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. Meer informatie hierover vindt u in de bekendmaking.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden zijn gepland van medio juli-augustus tot en met september 2022. Deze planning is onder voorbehoud.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren