Start inspraak ontwerp projectplan Doorslagsluis Nieuwegein

Het waterschap heeft plannen om werkzaamheden uit te voeren aan de Doorslagsluis in Nieuwegein. De werkzaamheden zijn nodig om in tijden van extreme droogte, extra water aan te kunnen voeren via de Doorslag en de Doorslagsluis naar het westen van Nederland. De huidige sluis vormt een vernauwing en belemmert de doorvoer van extra water. Het projectplan ligt van 27 augustus t/m 8 oktober 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Op dinsdag 14 september a.s. organiseert het waterschap een bewonersavond.

Werkzaamheden Doorslagsluis
De vier sluishoofden in de Doorslag en het brughoofd aan het begin van dit kanaal zorgen voor vernauwing en verminderde wateraanvoer. Om het doorstroomprofiel op deze plekken te vergroten worden de sluishoofden en het brughoofd weggenomen. Op die plekken worden zwevende sluishoofden en een ingekort brughoofd teruggeplaatst. Onder deze nieuwe constructies ontstaat zo voldoende doorstroomprofiel en aanvoermogelijkheid van zoetwater. Tegelijkertijd vindt de renovatie plaats van de kades in de sluis en de kades tussen de sluis en het brughoofd.

In het projectplan staat welke werkzaamheden het waterschap bij de Doorslagsluis gaat uitvoeren en de manier waarop dit gebeurt. Hierin staat ook beschreven wat de impact van de werkzaamheden is op de omgeving en welke maatregelen het waterschap wil nemen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Doorslagsluis gemeentelijk monument
De sluis is een gemeentelijk monument en de locatie heeft een belangrijke geschiedkundige betekenis. Daarom behoudt de plek een sterke cultuurhistorische uitstraling. Onder meer door de sluishoofden en het brughoofd in een aangepaste vorm, maar met behoud van specifieke kenmerken terug te bouwen en daarbij zo veel mogelijk oorspronkelijk of authentiek (uitziend) materiaal te gebruiken. Ook worden cultuurhistorische elementen, zoals sluisbediening en leuningwerk teruggeplaatst en komen er informatieborden over de geschiedenis van de plek.

Vanwege de monumentale status van de sluis heeft er een zorgvuldig en uitgebreid participatieproces plaatsgevonden met direct belanghebbenden, zoals gemeente Nieuwegein, monumentencommissie, historische kring, wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot, fabriek Ecolab en de direct omwonenden.

Inspraak en bewonersavond 14 september a.s.
Tot en met 8 oktober 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap. De zienswijze kunt u sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten of mailen naar kwa@hdsr.nl. Meer informatie over de manier waarop u dit kunt doen, vindt u op de website van het waterschap.

Op dinsdag 14 september a.s. organiseert het waterschap een bewonersavond. Tijdens deze avond geven we meer informatie over de werkzaamheden die bij de Doorslagsluis uitgevoerd gaan worden en kunt u vragen stellen. Opgeven voor deze avond kan hier. Liever telefonisch aanmelden? Bel dan met Judith van der Schaaf via 06-55240607.

Lees hier meer over de historie van de Doorslagsluis.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren