Het bestemmingsplan voor de Doorslagzone ligt ter inzage

Vanaf vrijdag 10 december a.s. ligt het bestemmingsplan voor de Doorslagzone ter inzage. Volgens het bestemmingsplan is er in de Doorslagzone onder andere ruimte voor 452 woningen in 4 duurzame gebouwen, waaronder koopwoningen en vrije sector-, midden- en sociale huurwoningen voor starters en senioren.

Hoe kun je het bestemmingsplan en de besluiten inzien?
Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met de naam Doorslagzone en planid: NL.IMRO.0356.BPBI2021HER001-VA02. De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden zijn in te zien op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/omgevingsvergunningdoorslag. Daarnaast is inzage mogelijk bij de receptie van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (alleen het bestemmingsplan met bijlagen en de besluiten zonder bijlagen zijn op papier beschikbaar).

Hoe kun je beroep indienen?
Alle besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit samen met het bestemmingsplan Doorslagzone. Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van zes weken die start op vrijdag 10 december 2021. Het beroepschrift kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

Aanleg aparte weg voor bouwverkeer gestart
De aanleg van de tijdelijke weg voor bouwverkeer van en naar City West is in volle gang. Op de Zuidstedeweg zie en merk je hier iets van. Waar de aansluiting komt zijn het gras en de stenen weggehaald. Nu wordt er gegraven om de fundering voor het asfalt te maken. Volgende week wordt het asfalt gestort. Zodra dit klaar is wordt de weg verder afgewerkt. Vanaf maandag 20 december wordt de bestrating op de Luifelstede aangelegd. Langs de tijdelijke weg en langs het speelveld bij de Luifelstede komt een hek te staan. De aansluiting is voor de kerstdagen klaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren