Katern

Geslaagd jubileumfeestje bij Tennis Vereniging Vreeswijk

Dinsdag 10 januari vierde Tennis Vereniging Vreeswijk (TVV) haar 50-jarig jubileum. Er was veel belangstelling van leden en genodigden, zoals vertegenwoordigers van Sport ID, KNLTB en natuurlijk van het bestuur van TV Rijnhuyse. Theo Balvers en Rob van der Kuilen blikten in 20 minuten terug op de afgelopen 50 jaar, ondersteund met beeldmateriaal. De tennisclub is 50 jaar geleden opgericht door een vriendengroep in Vreeswijk. Sindsdien is er veel veranderd. Naast tennisen kunnen de leden ook padel spelen.

Van de KNLTB ontving van der Kuilen, de voorzitter van de tennisvereniging in Vreeswijk een plaquette voor het 50-jarig bestaan. Daarvoor zal binnenkort een mooie plaats worden gereserveerd in het paviljoen. Later dit jaar organiseert TV Vreeswijk een lustrumfeest.

Evalin Kerkhof van de KNLTB, overhandigde een plakkaat aan voorzitter Van der Kuilen

Loes Feitsema, weduwe van mede oprichter Wim Feitsema: ‘Vijftig jaar is een lange staat van dienst, die gedragen wordt door een goed bestuur en een leger vrijwilligers, maar die dan ook altijd ondersteund en gewaardeerd worden door datzelfde bestuur.’

‘Penningmeesters, die op de centen letten en zorgen dat TVV liquide blijft en vaak is dat in het verleden soms moeilijk gebleken door afnemend ledental, maar daarop anticiperen en nadenken over de toekomst is niet simpel, maar ze vinden met z’n allen altijd een weg voor die toekomst. Zo is op dit moment Padel van de grond getild, met zo blijkt, ook weer de nodige problemen met de vergunningen. Men krijgt te maken met de gemeentelijke organisatie, die zich strak en veilig aan de regels houden. Hier is geduld een hele schone zaak, maar meestal komt het goed’ aldus Loes Feitsema in haar openbrief aan het bestuur van de Tennis Vereniging Vreeswijk.

Herinrichting van de tuin
Woensdag 11 januari jl. is begonnen met de herinrichting van de tuin. Het betreft hier met name de tuin rond de padelbanen en de tennisbanen 5 en 6. Bij de herinrichting worden o.a. oude plantenwortels en restanten coniferen verwijderd waarbij zwaar materieel wordt gebruikt. Hiervoor is het nodig extra rijplaten te plaatsen om te voorkomen dat bestaande omgeving geruineerd wordt. TV Vreeswijk heeft al twee padelbanen en wil dit voorjaar een derde aanleggen, daarvoor zijn deze werkzaamheden nofig.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk