De gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Nieuwegein

In Nieuwegein zullen de verkiezingen gaan over de details want de meeste politieke partijen weten elkaar goed te vinden. Dat is de afgelopen periode gebleken, want een onwaarschijnlijk brede coalitie heeft samengewerkt. De Pvda, VVD, SP en D66/GroenLinks zaten samen aan de knoppen.

Maar saai is het niet geweest in de gemeentepolitiek. Zo bleek bijvoorbeeld een hoop asbest zoek te zijn nadat leden van de Nieuw-Apostolistische kerk de gevel aan het renoveren waren. Een kwestie waarover oppositiepartij VSP zich verbaasde, want hoe kon dat nou niet bekend zijn bij de gemeente?

Ook was de positie van wethouder Hans Adriani (PvdA) even onzeker. Nadat de raad een voorstel over een bestemmingplan van de politieke agenda haalde liep de wethouder boos weg. Partijen vonden dat er te weinig was geluisterd naar omwonenden. Adriani besloot aan te blijven als wethouder en zei daarover: “Ik heb vooral verkend of mijn persoonlijke optreden het debat over deze ingewikkelde belangenafwegingen in de weg staat. Mijn conclusie is dat het niet het geval is.”

Een conflict binnen een partij is helemaal uit de hand gelopen. De grootste lokale partij, Ieders Belang, is vorig jaar uiteen gevallen. Raads- en commissieleden verdachten hun fractievoorzitter Jacqueline Verbeek van frauduleus handelen. Er is ook een aangifte ingediend tegen Verbeek maar het OM gaat de zaak niet onderzoeken. In Nieuwegein doet de komende verkiezingen daarom een nieuwe partij mee: Lokale Vernieuwing, met John van Engelen als Lijsttrekker. Nieuwegeiners kunnen op 21 maart tussen 11 partijen kiezen.

VEILIGHEID
Afgelopen jaar is Nieuwegein gestegen op de misdaadmeter die jaarlijks door het Algemeen Dagblad wordt uitgegeven. Vooral het aantal autokraken en autodiefstallen is toegenomen. Politieke partijen willen daar de komende jaren op inzetten. Omdat Nieuwegein is omringt door snelwegen denken partijen dat kentekenregistratie een uitkomst is.

De VVD heeft dat zelfs expliciet opgenomen in het verkiezingsprogramma: “Wij willen dat heel graag, we roepen dat al jaren!”, zegt VVD lijsttrekker Mark Snoeren. Het CDA wil onderzoeken of kentekenregistratie kan helpen. D’66 daarentegen doet het af als een schijnoplossing. Die partij wil ‘hotspot’ gericht beleid, dus inzetten daar waar er inbraken en kraken zijn.

BEREIKBAARHEID
De fietser kan naar alle waarschijnlijkheid veel verbetering verwachten. Alle partijen zijn het erover eens dat voor auto’s niet veel plek meer is. Fietsroutes moeten beter, stallingen aangepast op elektrische fietsen en veiliger: zoals bijvoorbeeld de door scholieren veel gebruikte Noordstedeweg.

ATRIUM
De volgende periode gaat de raad een besluit nemen over het Atrium. De hal in het nieuwe stadhuis moest met horeca en winkels een gezellige en rumoerige plek zijn, maar dat is mislukt. Omdat het niet is gelukt om het levendig te maken kost de leegstand nu ieder jaar 300.000 euro. Een verbouwing van bijna vijf miljoen euro moet ervoor zorgen dat er meer reuring komt. Een hoog bedrag vindt oppositiepartij CDA “De vraag is investeer je dat bedrag in een gebouw of in de stad? Het is ook maar de vraag of deze investering de oplossing is”, aldus Gerben Horst.

WONEN
“Nieuwegein heeft de grenzen van groei bereikt” schrijft GroenLinks in het verkiezingsprogramma. De partij wil hoge eisen stellen aan nieuw te bouwen huizen want het groen in de gemeente moet behouden blijven. Als bouwen leidt tot het verdwijnen van belangrijke natuur zegt GroenLinks: “Niet bouwen.”

Het aantal woningen dat er in Nieuwegein bij moet komen is aanzienlijk. Minstens drie duizend huizen moeten bij worden gebouwd. Het is alleen de vraag waar en wat voor type woningen dat moeten zijn. Omdat de woningmarkt in de hele provincie onder druk staat stijgen ook de huizenprijzen in Nieuwegein. Het betaalbaar houden van de woningen is een uitdaging.

Daarom vinden partijen dat er meer mogelijkheden in Nieuwegein moeten zijn voor doorstromers in de huizenmarkt en midden- en hoge inkomens. Maar ook het aandeel sociale huur moet niet uit het oog worden verloren zeggen de sociale partijen. “Minimaal dertig procent van de woningen moet sociale huur zijn” schrijft de SP. Van de VVD mag dat percentage naar beneden worden gebracht tot 25 procent.

KLIMAAT
Windmolens staan er al jaren in Nieuwegein, op bedrijventerrein het klooster. En wie door Galecop loopt ziet een zonnepanelenpark verschijnen. Bewoners van de omliggende wijken kunnen die stroom inkopen. Allemaal om in 2040 klimaat neutraal te zijn. GroenLinks wil sneller en al in 2025 de doelen hebben bereikt.

Bij de klimaat- en energiemaatregelen is het de vraag hoever de Nieuwegeinse politici willen gaan. Voorop lopen of juist de kat uit de boom kijken en zien hoe de technologische ontwikkeling verloopt? Lokale Vernieuwing zegt hierover: “Straks doen we de meest gekke dingen om aan de doelen te voldoen.”

OPKOMST
Nieuwegein gaat zich de komende weken inzetten om kiezers naar de stembus te krijgen want de verkiezingsopkomst in de gemeente is laag. In 2010 is 48,7% van de kiesgerechtigden gaan stemmen, in 2014 was dat aantal nog lager: 47,5%. De gemeente komt met een verkiezingskrant, een stemwijzer (vanaf 14 februari) en jongeren kunnen ook een extra aanmoediging verwachten van de burgemeester Backhuijs zelf.

Klik hier voor de eerder geplaatste video’s met enkele vragen aan de lijsttrekkers.

Met dank aan UKiest/RTV Utrecht

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk