Geen bodemverontreiniging in noordelijk deel van Batau noord

Begin oktober 2007 is in het noordelijke deel van onze wijk in opdracht van de gemeente bodemonderzoek uitgevoerd op drie deellocaties, te weten:·         Halsterweide / Mathaakweide /           Hakweide·         Neptunusburg / Pallasburg·         Achillesburg / Hermesburg Uit een oud bodemonderzoek uit 1987 blijkt dat, voorafgaand aan de aanleg van de wijk, bedrijfsmatige activiteiten hebben plaatsgevonden op de drie locaties. De terreinen zijn gebruikt door een energiebedrijf, een wegenbouwbedrijf en de gemeente (gronddepot). Hierdoor kan de bodem verontreinigd zijn geraakt. Omdat het oude onderzoek niet voldoet aan de eisen die tegenwoordig aan een bodemonderzoek worden gesteld, heeft de gemeente een nieuw bodemonderzoek laten uitvoeren.  
Uit de resultaten van het definitieve bodemonderzoek blijkt dat er geen verontreinigingen in de grond zijn gemeten. Ook het grondwater is niet noemenswaardig verontreinigd. Verder onderzoek is niet nodig, de bodem is van goede kwaliteit. Belangstellenden kunnen het volledige onderzoeksrapport inzien op het gemeentehuis.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren