Excursie: ‘Ruimte voor de Lek’

Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier, organiseert een excursie op zaterdag 31 januari 2015 bij Ruimte voor de Lek, dan is het 20 jaar geleden dat in het rivierengebied een grootscheepse evacuatie plaatsvond vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Naar aanleiding van die noodsituatie richtte Rijkswaterstaat destijds programma ‘Ruimte voor de rivier’ op. Nu, 20 jaar later, is Nederland een stuk beter beschermd tegen hoogwater. Maar we wonen in een delta. Het werk aan hoogwaterveiligheid in Nederland is nooit klaar.

In Nieuwegein krijgt de Lek meer ruimte. Door de klimaatverandering stroomt er in de toekomst meer water door de Lek. Om de Lek meer ruimte te geven en het water versneld af te voeren, zijn oevergeulen aangelegd. Ook zal de toegangsdam naar het Stuweiland (Ossenwaard) worden verlaagd en de zomerkade worden verlegd. Door deze maatregelen ontstaat er een waterstanddaling van 8 centimeter en wordt de veiligheid van het rivierengebied verhoogd.

Om alles met eigen ogen te aanschouwen worden zaterdag 31 januari as drie excursies gegeven. De eerste start om 09.30 uur, de tweede om 10.30 uur en de laatste om 11.30 uur. De excursies duren 90 minuten. Wilt u meelopen? Meldt u dan vooraf aan op de website www.zohoog.onswater.nl. Verzamelen is bij het voetveer in Vreeswijk aan de Veerweg 4.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren