Katern

Economische Visie Nieuwegein vastgesteld

Dit jaar is de Economische Visie Nieuwegein ontwikkeld met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en wijkplatforms. Op 27 november jl. heeft de gemeenteraad de visie goedgekeurd. Rode draad in de visie is ‘Samenwerken vanuit verbinding’. Het document is weliswaar klaar, maar nooit af! Nu gaat de gemeente Nieuwegein aan de slag met de acties die op de uitvoeringsagenda staan. ‘Want de visie is geen papieren tijger, er komen ook concrete acties uit voort’ aldus de gemeente.

Werken in de logistiek
Eén van de acties uit de visie, binnen het thema ‘de werknemer centraal’, is reeds opgepakt. Op vrijdag 30 november vond de bijeenkomst ‘Werken in de Logistiek’ plaats bij ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Een bijeenkomst met als doel het ontwikkelen van ideeën en maatregelen om meer arbeidskrachten te laten kiezen voor het werken in de logistiek in Nieuwegein.

Verbinding leggen
“Van logistieke bedrijven in Nieuwegein horen we dat het moeilijk is om aan personeel te komen”, zegt Johan Gadella. “Omdat Nieuwegein een krachtige ROC in haar stad heeft , liggen er kansen om onderwijs en praktijk goed op elkaar aan te laten sluiten. Vandaar dat we als gemeente deze bijeenkomst hebben georganiseerd, bij het ROC.”

Opleiding afstemmen op praktijk
Ondernemers van verschillende bedrijven gingen in gesprek met elkaar en met uitzendbureaus, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en het ROC. De belangrijkste knelpunten die naar voren kwamen waren het imago van werken in de logistiek, de werving en het behoud van getalenteerde werknemers en het gebrek aan aansluiting tussen opleiding en vraag naar personeel.

Vervolg
Eén van de vervolgstappen is het peilen bij meerdere bedrijven en scholen of een imagocampagne over Werken in de Logistiek zinvol is. Daarnaast kwam een aantal concrete ideeën naar voren. De gemeente Nieuwegein neemt het initiatief om vaker bijeenkomsten over onder andere Werken in de Logistiek te organiseren (ook over Werken in de Zorg en in de ICT).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren