D66, GroenLinks en PvdA uit de Nieuwegeinse gemeenteraad: ‘Zorg bewoners serieus nemen!’

In de Nieuwegeinse wijken Galecop, Batau-Noord en Batau-Zuid zijn er bewoners die zorgen hebben over de mogelijke plaatsing van windmolens in de Utrechtse polder Rijnenburg – Reijerscop. De fracties van D66, GroenLinks en PvdA uit de Nieuwegeinse gemeenteraad staan positief tegenover duurzame energie in Rijnenburg, en nemen de zorgen van inwoners zeer serieus.

De startnotitie “Energielandschap Rijnenburg en Reijersrcop” stelt de randvoorwaarden vast voor het ontwikkelen van een energielandschap. Deze randvoorwaarden gaan onder andere over het betrekken van inwoners, over beschermen van natuurwaarden, over hoe om te gaan met mogelijke overlast enz. Duurzame energie heeft de voorkeur en windmolens maken daar van onderdeel uit. Dat past ook uitstekend in het streven naar een klimaatneutrale stad, wat Utrecht én Nieuwegein beide willen. Gelijktijdig vinden de Nieuwegeinse PvdA, GroenLinks en D66, dat dit alleen kan als hinder van geluid en slagschaduw van windmolens tot een minimum wordt beperkt. Daarom onderschrijven zij het voorstel van de initiatiefnemers om een omgevingsraad in te stellen. In deze raad kunnen alle belanghebbenden én omwonenden meepraten over de te ontwikkelen scenario’s.

Casper Langerak (PvdA) zegt daarover: “Samen met GroenLinks en D66 heeft de PvdA de startnotitie in de commissievergadering geagendeerd zodat raadsleden zelf van belanghebbenden en bewoners hun mening konden horen. Nu is het zaak dat bij het vervolg bewoners via de omgevingsraad invloed te geven zodat overlast voorkomen wordt.”

Marieke Schouten (GroenLinks) vult aan: “Nieuwegein én Utrecht willen een klimaatneutrale stad worden, het ontwikkelen van een energielandschap in deze polder kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Omwonenden horen een plaats te hebben in de omgevingsraad”

Ingrid de Vries (D66): “Ook het feit dat het bewonersinitiatief Rijne Energie zich inspant om omwonenden mee te laten denken over de precieze invulling van de vorm en de plaats van energieopwekking vinden wij een belangrijke randvoorwaarde.”

Binnenkort spreekt de Utrechtse raad over de startnotitie, de drie partijen zullen hun collega’s in Utrecht informeren over hun bevindingen en de zorg met betrekking tot geluid en slagschaduw. Daarbij zal het belang van de omgevingsraad, en de deelname van omwonenden daarin, worden onderstreept.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren