Concept detailhandelsvisie Nieuwegein

“Een goed en breed winkelaanbod, ook in de toekomst rendabel én voor bewoners op acceptabele afstand.” Dat is het doel van de concept detailhandelsvisie, die de gemeente Nieuwegein onlangs heeft opgesteld.

Om dit te bereiken wordt de binnenstad als recreatief winkelcentrum ontwikkeld, worden de wijkwinkelcentra Muntplein en Hoog Zandveld en versterkt en de uitbreidingsmogelijkheden van diverse buurtwinkelcentra beperkt. Om te komen tot de conceptvisie zijn diverse partijen geraadpleegd. Vanaf 23 september start er een inspraaktraject en duurt 6 weken. Na het verwerken van alle reacties stelt de raad dit najaar de detailhandelsvisie definitief vast.

De gemeente: ‘Het detailhandelslandschap veranderd voortdurend, mede onder invloed van de eisen van consumenten. De overheid kan hierop beperkt invloed uitoefenen. Wat ze wel kan doen is kaders schetsen, zodat winkeliers en winkeleigenaren ook in de toekomst een rendabele bedrijfsvoering kunnen voeren én Nieuwegeinse consumenten op redelijke afstand hun winkelinkopen kunnen doen.’ De conceptdetailhandelsvisie gaat uit van de volgende ontwikkelingen om het winkelaanbod te versterken:

1. Ruimte bieden aan de uitbreiding van de wijkcentra Hoogzandveld en Muntplein.

2. Het realiseren van de winkels in de Binnenstad. Dit is afgestemd op de andere plannen voor de binnenstad.

3. Verdere uitbreidingen van de buurtcentra De Gaarde, Fokkesteeg, Doorslag, Nedereind, Makado niet meer toestaan.

4. Ruimte te bieden voor een geringe uitbreiding van buurtcentrum Galecop.

5. Liesbosch-Laagraven: geen branche-uitbreidingen. Behouden als “PDV locatie”.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren