College verleent geen toestemming voor bouw woning in De Hoge La

Er is een verzoek ingediend om een tot twee woningen te mogen bouwen in het gebied De Hoge Landen. Het bestemmingsplan “Landelijk gebied Zuid” staat woningbouw niet toe. Gezien het beleid dat voortvloeit uit het “natuurgebiedplan Zuid West Utrecht” en de gemeentelijke beleidsnota “Het Sein op groen” is bebouwing met woningen in dit gebied strijdig en niet gewenst.

Daarom heeft het college besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek en het eerdere besluit van 20 juni 2000 te handhaven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk