CDA Nieuwegein stelt vragen over gedenkteken Sam Oostveen

Het CDA in Nieuwegein heeft vragen gestel aan het college van Burgemeester en Wethouders in Nieuwegein over de wens van nabestaanden van Sam Oostveen voor een gedenkteken nabij tramhalte Zuilenstein. In een brief van de nabestaanden aan wethouder Ellie Eggengoor komt naar voren dat de aanvraag voor een gedenkteken stroef verloopt. Het CDA wil van het college weten hoe dit zit.

Bij een noodlottig ongeval op 11 mei van dit jaar kwam de 18-jarige Sam Oostveen op de tramoverweg naast de halte Zuilenstein om het leven. Natasja Schnetkamp-Heus, stiefmoeder van Sam, heeft recent een brief aan wethouder Eggengoor gestuurd over haar wens om slagbomen op deze en andere gevaarlijke tramoverwegen aan te brengen. CDA-raadslid Gerben Horst pleit al enkele jaren voor slagbomen op de tramoverwegen in Nieuwegein. De ouders van Sam zijn onlangs een petitie gestart om te zorgen dat er slagbomen komen in Nieuwegein bij gevaarlijke tramoverwegen.

Bedenkingen gemeente
In de brief staat ook een passage over de wens van de nabestaanden om een gedenkteken (‘bermmonument’) voor Sam op te richten bij de boom in het grasveld nabij de tramoverweg op de Symfonielaan. De aanvraag daarvoor bij de gemeente zou momenteel lopen. Natasja Schnetkamp geeft in de brief aan dat de gemeente bedenkingen heeft over de wens van de nabestaanden voor een gedenkteken op die plek. Klik hier voor de video van de herdenking van Sam nabij het NBC op 17 mei jl.

CDA-raadslid Gerben Horst: “Volgens mevrouw Schnetkamp zou de gemeente hebben aangegeven dat een gedenkteken op die plek mensen zou kunnen aanzetten om voor de tram te springen. Door het stellen van vragen aan het college wil ik weten hoe dat zit.” Horst wil weten welk verband de gemeente ziet tussen een gedenkteken op die plek en het genoemde risico. Voor zover bij het CDA bekent was het ongeval van Sam namelijk geen zelfdoding.

Regels voor bermmonumenten
Veel gemeenten hebben regels voor het plaatsen van bermmonumenten voor verkeersslachtoffers. Het CDA vindt dat een goede zaak, omdat bermmonumenten niet tot onveilige verkeerssituaties mogen leiden en wildgroei voorkomen moet worden. “Maar zo’n gedenkteken kan nabestaanden helpen om nabij de plek van een ongeval hun dierbaren te gedenken. Dat gun ik de nabestaanden van Sam ook”, aldus Horst. Hij wil weten welke regels er in Nieuwegein zijn voor bermmonumenten. En hoe die regels de wens voor een gedenkteken voor Sam Oostveen bemoeilijken.

Volgens CDA-raadslid Horst is de afstand tussen de tramoverweg Symfonielaan en de boom in het grasveld daarnaast dusdanig groot dat het argument dat een gedenkteken op die plek mensen zou kunnen aanzetten tot zelfdoding ongeloofwaardig is. Hij wil weten of de gemeente die opvatting deelt.

One thought on “CDA Nieuwegein stelt vragen over gedenkteken Sam Oostveen

  1. Ruud van den Berg

    Ik denk dat een gedenkteken mensen eerder aanzet tot voorzichtigheid dan dat het aanspoort tot zelfdoding. Dit heb ik overigens heel lang geleden wel meegemaakt bij eindhalte Nieuwegein-Zuid.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk