Katern

Brandweer (2001/ 914)

Nieuwegein heeft in 2001 vier nieuwe brandweerauto’s besteld die in 2002 worden afgeleverd. Deze auto’ s moeten volgens landelijke normen worden ingericht, waarbij veiligheidseisen ten behoeve van het brandweerpersoneel via Arbo-wetgeving van groot belang zijn. Ook de samenleving is zich de laatste jaren anders gaan voorbereiden op mogelijke gevaren.

Brandweerauto’s werden sterker, woningen en bedrijven veranderden in inbraakbestendige vestingen e.d. Voor de brandweer houdt dit in dat brandweergereedschap jaarlijks moet worden gekeurd en bestaand gereedschap steeds vaker wordt afgekeurd. Daarnaast moet het gereedschap om auto’s en woningen te openen steeds geavanceerder zijn.

Omdat deze ontwikkelingen niet binnen het budget vallen van de aanschaf van de vier brandweerauto’s, vraagt het college de raad (vergadering van 28-02-2002) hiervoor € 214.759.—beschikbaar te stellen. Het voorstel wordt besproken in de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) van 20 februari en de raadscommissie voor Financiën, Regionale Zaken en Automatisering (FRA) van 21 februari. De raad besluit er op 28 februari over.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk