Katern

Cor de Vos, de koffieshop(s) en het handhaven!

Het begint in 95 middels een nota van het kabinet en de opdracht om gezien de overlast van die koffieshops een lokaal coffeeshopbeleid te maken. Daar komt in 1998 een gemeentelijk plan uit voort om maar niets te doen, de zogenaamde nuloptie. Dan arriveert er in november 2002 een beleidsnota getiteld: "Heroverweging coffeeshopbeleid" (stuk 2002 - 366 voor de liefhebbers).... Lees meer

Coffeeshop een stapje dichterbij

Het gonst van de geruchten in Nieuwegein over de nieuwe lokatie van een coffeeshop. De gemeenteraad van Nieuwegein heeft in zijn vergadering van 22 mei 2003 besloten het verbod op de vestiging van coffeeshops in Nieuwegein op te heffen. Doel is de overlast als gevolg van handel in en gebruik van soft drugs beheersbaar te houden. Maar rond het winkelcentrum... Lees meer

Brandweer (2001/ 914)

Nieuwegein heeft in 2001 vier nieuwe brandweerauto’s besteld die in 2002 worden afgeleverd. Deze auto’ s moeten volgens landelijke normen worden ingericht, waarbij veiligheidseisen ten behoeve van het brandweerpersoneel via Arbo-wetgeving van groot belang zijn. Ook de samenleving is zich de laatste jaren anders gaan voorbereiden op mogelijke gevaren. Brandweerauto’s werden sterker, woningen en bedrijven veranderden in inbraakbestendige vestingen e.d.... Lees meer

Verkiezingsbericht PvdA Nieuwegein

Alle stemmen tellen, ook die van de Irakese Nieuwegeiners. Immers, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 hebben allochtone inwoners stemrecht mits ze minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven. Met hun stem maakt de PvdA zich sterk voor hun belangen. Invloed Tijdens een bestuursverkiezingsbijeenkomst van het Multicultureel Centrum Utrecht op zondag 20 januari jongstleden in Nieuwegein betoogde PvdA-raadslid Henk... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk