Katern

Bezoek ministers aan A12 zone in teken van uitdagingen mobiliteit

Dinsdag 12 september jl. hebben minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een bezoek gebracht aan Utrecht en in het bijzonder de A12 zone. Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland en ook in de omliggende gemeenten zijn veel plannen voor de bouw van nieuwe woningen. Tijdens het werkbezoek kregen de ministers inzichten aangereikt in de effecten van deze groei op de bereikbaarheid per OV, auto en fiets van de regio Utrecht en de noodzaak van investeringen in nieuwe infrastructuur.

Op de foto minister De Jonge en minister Harbers. Foto: gemeente Utrecht

Nationale uitdaging in de regio
Een steeds drukkere Utrechtse regio is niet alleen een uitdaging voor gemeenten en provincie, ook nationaal heeft dit effecten. Utrecht is met het Centraal Station en de vele snelwegen in de regio het nationale verkeersknooppunt van Nederland. Tijdens het bezoek zijn de verwachte verkeerseffecten van de Utrechtse regionale bevolkingsgroei voor fietsers, automobilisten en gebruikers van het OV gedeeld en is inzichtelijk gemaakt waar huidige en toekomstige knelpunten zitten voor een gezonde groei van de stedelijke omgeving.

Knooppunt van oplossingen
Met grootschalige bouwlocaties zoals Merwedekanaalzone in Utrecht en Nieuwegein City en op langere termijn de A12-zone, wil de regio bijdragen in de aanpak van woningcrisis. Om de geplande bouw van deze tienduizenden woningen mogelijk te maken, hebben gemeente en provincie Utrecht in juni samen 400 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe snelle OV-verbindingen. Afgelopen donderdag kondigde het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein aan hier 15 miljoen aan toe te voegen voor de realisatie van een deels ondergrondse tramlijn tussen Nieuwegein en Utrecht Centraal: de Merwedelijn.

Bijdrage aan woningcrisis
Met grootschalige bouwlocaties zoals Merwedekanaalzone in Utrecht en Nieuwegein City – en op langere termijn de A12-zone – wil de regio bijdragen aan de aanpak van woningcrisis.

Om de geplande bouw van deze tienduizenden woningen mogelijk te maken, hebben gemeente en provincie Utrecht in juni samen 400 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe snelle OV-verbindingen. Afgelopen donderdag kondigde de gemeente Nieuwegein aan hier 15 miljoen aan toe te voegen voor de realisatie van een deels ondergrondse tramlijn tussen Nieuwegein en Utrecht Centraal: de Merwedelijn.

Wethouder Ellie Eggengoor eerder tegenover onze redactie: ‘De Merwedelijn is een belangrijke oplossing om onze stad bereikbaar te houden én de woningen te kunnen bouwen waar zo’n grote behoefte aan is. Alleen zo kan de stad gezond en duurzaam groeien. Het ov moet in de hele regio een volwaardig alternatief worden voor de auto, zodat ook Nieuwegein snel en goed bereikbaar blijft.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk