Bewoners voeren actie tegen komst warmte-opslagbuffer in hun achtertuin

Bewoners uit de wijken Zuilenstein en Batau-Noord voeren de druk op bij het college van B&W én de  gemeenteraad van Nieuwegein. Met een groot spandoek en een petitie in de hand willen ze de politiek laten weten dat het hun ernst is met hun protest tegen de voorgenomen plaatsing van een warmte-opslagbuffer van maar liefst 18 meter hoog en 18 meter breed! Vandaag hebben de bewoners het grote spandoek opgehangen om hun ongenoegen te uiten.

De bewoners van de twee wijken, en met name de bewoners in de directe omgeving van het Warmte Overdracht Station (WOS), hebben grote bezwaren tegen het kolossale industriële ‘apparaat’ in hun voortuin. Zij vinden dat deze niet thuis hoort in hun wijk. Volgens de bewoners is het gevaarlijk en loopt het fiets- en voetgangersverkeer door de nabijgelegen fietstunnel gevaar op bij lekkage. ‘Bovendien zijn de aangegeven veiligheidswaarborgen discutabel en niet overtuigend en bewezen’ zeggen zij.

‘Eneco heeft lange tijd volgehouden dat het plaatsen van deze buffer alleen mogelijk zou zijn in de onmiddellijke nabijheid van het WOS aan de Symfonielaan. Echter, bij nader inzien en het plegen van een contra-expertise, is het zeker wel mogelijk de buffer ergens anders te plaatsen waar bovengenoemde bezwaren niet spelen’ aldus de bewoners.

De argumenten van Eneco zouden van financiële aard zijn. Het plaatsen van de buffer op de ideale locatie aan de A.C. Verhoefweg kruising Taludweg is technisch mogelijk, maar wel duurder door het aanleggen van extra leidingen. ‘Dit betekent alleen maar dat de terugverdientijd iets langer wordt’ aldus de actiegroep.

Nieuwegein Energieneutraal
Nieuwegein wil in 2040 Energieneutraal zijn. Dat betekent onder andere dat Nieuwegein van het gas af moet. Hierdoor zullen meer huishoudens gebruik gaan maken van warm water van Eneco, zowel voor de douche als de verwarming. Een buffer zoals aan de Symfonielaan is dan nodig om pieken op te vangen.

Momenteel is de helft van de huishoudens in Nieuwegein aangesloten op de stadsverwarming. Dat zullen binnen afzienbare tijd meer huishoudens worden. Momenteel wordt ook gekeken naar een locatie om te boren naar aardwarmte.

Momenteel wordt het warme water vanuit Utrecht naar het Warmte Overdracht Station (WOS) in Zuilenstein vervoerd. Het is volgens leverancier logisch dat de buffer zo dicht mogelijk bij het station wordt geplaatst, omdat hier de transportleiding loopt. Enkele tientallen meters 100 verwijderd van het WOS zou ruim 2,5 miljoen euro gaan kosten. Nog verder weg, zoals de bewoners zouden willen zou het project onrendabel maken.

De bewoners in beide wijken vinden dat het gemeentebestuur voor hun belangen moet opkomen en dat willen ze met hun protest én het aanbieden van de petitie komende week aan de burgemeester, extra stimuleren. Zo hopen de bewoners dat de toestemming aan energiereus Eneco wordt ingetrokken om de buffer bij het WOS in hun wijk te plaatsen. Deze actie krijgt dus nog een vervolg.

De gemeente Nieuwegein laat weten dat er inmiddels een extra informatieve vergadering is gepland over bovenstaand onderwerp. De bijeenkomst wordt gehouden in het Stadshuis op woensdag 24 februari aanstaande. Dan zal een expert worden uitgenodigd om een korte presentatie te geven en vragen van de gemeenteraad te beantwoorden. Deze bijeenkomst is live te volgen via deze stream.

One thought on “Bewoners voeren actie tegen komst warmte-opslagbuffer in hun achtertuin

  1. Wasteiltje

    Wat een stelletje doemdenkers

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren