Bewoners Batau noord boos over aanpak botulisme in hun wijk

Bewoners rond de singel bij de Rendierweide in Nieuwegein zijn niet tevreden over de aanpak van botulisme van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de gemeente Nieuwegein. In juli werd botulisme geconstateerd in de singel in de wijk, waardoor alle jongen uit een zwanennest een vreselijke dood stierven, evenals de gehele eendenpopulatie en de waterhoentjes en ook de zwanenouders bijna het loodje legden.

Het kostte omwonenden op dat moment erg veel moeite om het Hoogheemraadschap adequaat in actie te krijgen. Ook het bergen van dode en zieke dieren werd door omwonenden geregeld, met behulp van de dierenambulance. Het hele gebeuren riep woede en veel vragen op, onder andere over de doorstroming van het water ter plaatse en de staat van de waterhuishouding. Nu, 2 maanden (!) later zijn de omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst met gemeente Nieuwegein en het Hoogheemraadschap. Het tijdstip van de bijeenkomst en de invulling ervan roept wederom veel vragen op …………..

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 september en begint om 17.30 uur in buurtplein Batau. Aldaar krijgen bewoners een half uur de tijd om broodjes te nuttigen en vragen op papier te zetten. Daarna gaat men te voet naar de singel achter de Rendierweide, waar men tot 19.00 uur de gelegenheid krijgt om van gedachten te wisselen met o.a. wethouder Snoeren en medewerkers van het hoogheemraaadschap. Heeft men daarna nog vragen, dan rest de bewoners niets anders dan daarna terug te keren naar het buurtplein om deze aldaar voor 19.30 uur op te schrijven.

Bewoners zijn van mening dat gemeente en het Hoogheemraadschap bewust voor deze manier hebben gekozen in de hoop dat de ergste emotie inmiddels gezakt is en tijdstip en vorm van de bijeenkomst menigeen zal weerhouden.

3 thoughts on “Bewoners Batau noord boos over aanpak botulisme in hun wijk

  1. Agatha Wallet

    Schandalig ! een dier is in Nederland niets waard, helemaal niets, nog minder als een closetrol.

  2. Jules Henrotte

    Nog erger hoe de diverse instanties menen te moeten communiceren met de bewoners. Door deze werkwijze laten ze zien dat ze bang zijn voor een open discussie, want ze hebben gewoon geen goed antwoord op hun verkeerde handelswijze in deze. Van weerwoord zijn ze zowieso niet gediend. Slappe hap Hoogheemschap en gemeente!!

  3. Peter Goulooze

    De gemeente en waterschap hebben compleet lak aan bewoners. Bewoners spreken niet uit eigen belang maar uit betrokkenheid van dieren. Daarnaast verwacht men vanuit de volkvertegenwoordiging (lees gemeente) actie en reactie en bovenal oplosssing. We pikken het niet meer maar wachten 28 september af. Geen plan van aanpak van de gemeente en waterschap zal zorgen voor actie en reactie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren