Begrotingsraad op 5 november 2020

Op donderdag 5 november vergadert de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in Zaal 008 op de begane vloer in het Atrium met inachtneming van de 1,5 meter regel. Door de beperkingen die er gelden vanwege de coronacrisis kan er helaas geen publiek bij aanwezig zijn. Wel is de vergadering live te volgen en ben je daar online uiteraard van harte welkom.

De volgende onderwerpen zijn op donderdag 21 oktober besproken tijdens een Financiële Avond van de Raad en staan nu voor besluitvorming op de agenda:

Begroting gemeente Nieuwegein
De begroting van de gemeente Nieuwegein is een uitwerking van de Koersnota 2021 die begin juli van dit jaar in de raad is besproken.

In de begroting is het effect op de gemeentefinanciën vanuit de meicirculaire 2020 en de septembercirculaire 2020 meegenomen. Dit jaar is het opstellen van de begroting met veel onzekerheid omgeven. Door de coronacrisis wordt het maken van keuzes voor de langere termijn en het bepalen van een financieel beeld, lastig. In het raadsvoorstel is een geactualiseerd overzicht opgenomen met de corona effecten in financiële zin.

Nota financieel duurzaam evenwicht
Het college geeft in de nota financieel duurzaam evenwicht een tussenstand aan de gemeenteraad mee over de benodigde maatregelen om langdurig te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van de stad. In 2021 wordt de nota verder uitgewerkt aan de hand van de volgende bouwstenen:  onderwijshuisvesting, investeringen en kapitaallasten, synergie betere buurten en beheer op orde, treasury en algemene uitkering groei van de stad.

Op de eerste informatieve avond, die op 3 september is gehouden, heeft het college dit vraagstuk uitgebreid toegelicht en vragen beantwoord en op de tweede avond 1 oktober heeft het college met gemeenteraad een dialoog gehad over de verdere uitwerking van de bouwstenen en mogelijke oplossingsrichtingen.

Start om 14.00 uur
De Begrotingsraad start ‘s middags om 14.00 uur. Na opening en vaststellen van de agenda start de eerste termijn van Algemene Beschouwingen. Van 17.30 tot 19.30 uur wordt er geschorst. Het tweede termijn van de Algemene Beschouwingen start om 19.30 uur.

Tot slot
De Begrotingsraad wordt live uitgezonden via Facebook en Youtube. Kijk donderdag live mee om 14:00 uur via www.nieuwegeinseraad.live/stream1. Alle vergaderstukken zijn hier te vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren