‘Avond voor de Stad’ 28 oktober aanstaande

Op donderdag 28 oktober is er vanaf 20.00 uur weer een Avond voor de Stad (voorheen: Avond van de Raad) op het Stadshuis van Nieuwegein. Ook vooraf aangemeld publiek en meesprekers zijn weer welkom bij deze ‘Avond voor de Stad’.

Wilt u op de publieke tribune plaatsnemen of inspreken tijdens de Avond voor de Stad van 28 oktober? Meld dit dan uiterlijk op 28 oktober om 12.00 uur bij de griffie via: griffie@nieuwegein.nl of telefoonnummer 14030. Uiteraard blijft het daarnaast voor iedereen mogelijk de Avond voor de Stad digitaal live mee te kijken en terug te kijken.

Programmabegroting 2022-2025
De Avond van de Stad van 28 oktober staat in het teken van de programmabegroting 2022-2025. Dit is een financieel stuk dat is opgedeeld in verschillende onderwerpen zoals Wonen en Economie en Leefomgeving en Veiligheid. Per onderwerp wordt beschreven wat de gemeente wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat dat dan mag kosten.

Financiën van de gemeente nu en in de toekomst
Daarnaast laat de begroting zien dat de gemeente er in financiële zin op dit moment goed voor staat. Ondanks dit positieve beeld stelt het college (de burgemeester en de wethouders) dat het voor de verdere toekomst lastiger wordt om reële inschattingen te maken over de financiën van de gemeente. Dit heeft te maken met onzekerheden over de kosten voor Jeugdzorg, onzekerheden over de inkomsten van de gemeente vanuit de Rijksoverheid en mogelijke plannen van een nieuw kabinet die grote impact zouden kunnen hebben op de gemeentefinanciën van Nieuwegein. Hierover staat meer in de paragraaf Duurzaam Financieel Evenwicht in hoofdstuk 1 van de begroting.

De keuzes van nu hebben bovendien effect op de periode na 2025. Om deze reden heeft het college een scherpe en solide begroting willen opstellen met daarbij een meerjarenperspectief met de nodige flexibiliteit. Zodat ook in de toekomst gewerkt kan worden aan het verbeteren en op peil houden van de stad.

De gemeenteraad aan zet
De gemeenteraad moet elk jaar voor 15 november de begroting voor het volgende jaar vaststellen. De nu voorliggende begroting is het vierde en laatste begroting van deze gemeenteraad voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en gaat over de periode 2022-2025. Ook is dit jaar de Parkeerexploitatie in de vorm van een bijlage bij de begroting meegenomen. De begroting is een uitwerking van de gesprekken over de financiële uitgangspunten en prioriteiten die afgelopen zomer gevoerd zijn door de gemeenteraad.

De gemeenteraad gaat op 28 oktober met elkaar in debat over deze uitwerking. Hiervoor kunnen de raadsleden thema’s aandragen die zij willen bespreken. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 november neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2022-2025.

Tot slot
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende vergaderstukken van deze avond vinden via https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren