Anna van Rijnpenning voor Roel Rasker

Roel Rasker, directeur van DE KOM, theater en kunstencentrum, heeft bij zijn afscheid op 8 oktober j.l., tijdens een bijzondere bijeenkomst in het theater, de Anna van Rijnpenning uit handen van burgemeester Frans Backhuijs gekregen.

Roel Rasker heeft zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de stad Nieuwegein en haar inwoners. Toen Roel Rasker op 20 juni 1988 in dienst trad bij DE KOM waren er stevige problemen in de organisatie. In korte tijd wist hij te komen tot een oplossing.

DE KOM is onder zijn leiding al jaren een degelijk en goed geleide organisatie die gedurende een groot aantal jaren extra inkomsten heeft weten te genereren. Het Nieuwegeinse bedrijfsleven is door Roel Rasker steeds bereid gevonden om door middel van sponsoring de producties van DE KOM te ondersteunen.

DE KOM is al jarenlang toonaangevend in het vorm en inhoud geven aan het culturele profiel van Nieuwegein. Een grote reeks van nationaal bekende artiesten en lokale gezelschappen geeft jaarlijks voorstellingen die vele Nieuwegeiners boeien. Dat blijkt ook uit de grote hoeveelheid (vaste) bezoekers van het theater. Roel Rasker is er ook in geslaagd de mogelijkheden van DE KOM te koppelen aan het Nieuwegeinse onderwijs, waardoor veel leerlingen kennis hebben kunnen maken met alle mogelijkheden die het centrum biedt. Jong en oud nemen graag deel aan de activiteiten van het kunstencentrum.

Roel Rasker stelt zich bescheiden op en is zeer gerespecteerd bij DE KOM en in de Nieuwegeinse samenleving. Hij is vanuit zijn professie en persoonlijke interesse ook betrokken geweest bij de nieuwbouw van DE KOM. Bewonderenswaardig is de wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan het proces van verhuizing en zijn medewerkers heeft gemotiveerd om het vele extra werk op te pakken en uit te voeren.

De heer Rasker had al in een eerder stadium met pensioen willen gaan. Maar de realisatie van de nieuwbouw van DE KOM heeft hem ertoe gebracht nog een periode na zijn 65ste con amore door te werken. Het is tekenend voor Roel Rasker. Om al deze redenen heeft het college van B&W besloten de Anna van Rijnpenning aan Roel Rasker toe te kennen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren