Cals Nieuwegein gecertificeerd deelnemer Stichting Havisten Competent (HaCo)

In schooljaar 2020-2021 is het Cals College in Nieuwegein door het HaCo-bestuur (digitaal) gevisiteerd. Uitkomst van deze visitatie is dat het Cals College zich nu officieel HaCo-school mag noemen.

De doordachte doorgaande lijn in het programma, de visie en communicatie van het gedachtegoed en de energie binnen de afdeling werden als bijzonder benoemd.

In het onderwijsprogramma op de havo wordt vanaf leerjaar 2, veel tijd en aandacht besteed aan de ontwikkeling van competenties. Het beheersen van de competenties draagt bij aan een soepelere overstap naar het hbo en/of werkveld.

Als de leerling deze competenties beheerst is hij/zij beter in staat succesvol met lastige omstandigheden in studie en werk om te gaan. Het betreft de onderstaande vijf competenties:

  • Communiceren
  • Onderzoeken
  • Reflecteren
  • Plannen
  • Samenwerken

Op donderdag 30 september werd het ‘bordje’ bij een feestelijke uitreiking overhandigd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren