Katern

Biologische Boerenmarkt in Vreeswijk

Deze week werd bekend dat het College van B&W van de gemeente Nieuwegein toestemming geeft voor het houden van een Biologische Boerenmarkt (BBV) in Vreeswijk. ( Nieuwegein Zuid) De Biologische Boerenmarkt Vreeswijk is een particulier initiatief. Dit initiatief is enthousiast ontvangen door de winkeliers van Vreeswijk en het Platform Vreeswijk. Zoals het zich nu laat aanzien zal de BBV juridisch... Lees meer

Precedentwerking door het college van B & W?

Het college van B&W van Nieuwegein is van plan een bouwvergunning voor een woningaanpassing in Fokkesteeg te verstrekken in strijd met het bestemmingplan, waardoor onrust is ontstaan bij bewoners i.v.m. mogelijke precedentwerking. De fractie van de PvdA Nieuwegein stelt daarover vragen aan het college. Van de heer Kordes, fractiesecretaris Partij van de Arbeid Nieuwegein, mochten wij de brief ontvangen waar... Lees meer

Kabinetsakkoord bedriegd banen en gemeenschapsvoorzieningen

Als gevolg van het strategisch akkoord over sociale zaken en werkgelegenheid van het kabinet Balkenende worden in Nieuwegein een aantal gemeenschapsvoorzieningen bedreigd. Het kringloopcentrum, de stadswachten en de assistenten in welzijnswerk en onderwijs vervullen nu onmisbare taken voor de gemeenschap van Nieuwegein. De mensen die er werken zijn voor een deel aangesteld via de bestaande regelingen In- en Doorstroom banen... Lees meer

GroenLinks wil betere bereikbaarheid stembureaus

GroenLinks vraagt aan het college van B&W van Nieuwegein om de indeling van de stemdistricten zodanig te veranderen dat de stembureaus beter bereikbaar worden. Tijdens de laatst gehouden verkiezingen in afgelopen maart en mei hebben nogal wat kiezers geklaagd over het feit dat het stembureau, waar zij hun stem moesten uitbrengen, verder van huis lag dan noodzakelijk was en soms... Lees meer

Classic Toys in strijd met bestemmingsplan

Het college van B&W heeft ingestemd met de startnotitie voor de herontwikkeling van het gebied ´t Sluisje – Van Heukelumstraat in Jutphaas. De startnotitie schetst een mogelijke invulling voor het gebied. De belangrijkste conclusie uit de startnotitie is dat er mogelijkheden zijn om de verschillende delen van het plangebied te integreren tot een meer evenwichtig ingerichte ruimte. Dit leidt tot... Lees meer

Ook starters krijgen de kans in wijk Blokhoeve

In de maand mei a.s. start de verkoop van woningen in de deelwijk Lamellen in de toekomstige nieuwbouwwijk Blokhoeve. De woningen worden ontwikkeld door Amstelland Ontwikkeling. Een aantal woningen heeft een verkoopprijs onder de € 181.512,00. Dat betekent dat daarop de regionale huisvestingsverordening van toepassing is. In het kader van deze verordening hebben de afzonderlijke colleges van B&W de bevoegdheid... Lees meer

Bescherming Klokkenluiders

Ambtenaren in Nieuwegein die een misverstand vermoeden binnen de organisatie kunnen die voortaan aan de kaak stellen zonder dat hun baan gevaar koopt. Het college van B&W heeft daarvoor onlangs de arbeidsvoorwaarden aangepast en de regeling Klokkenluiders gemeente Nieuwegein vastgesteld. Alle gemeentes zijn sinds vorig jaar verplicht een regeling te maken voor het omgaan met vermoedens van misverstanden. Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren