Kabinetsakkoord bedriegd banen en gemeenschapsvoorzieningen

Als gevolg van het strategisch akkoord over sociale zaken en werkgelegenheid van het kabinet Balkenende worden in Nieuwegein een aantal gemeenschapsvoorzieningen bedreigd.

Het kringloopcentrum, de stadswachten en de assistenten in welzijnswerk en onderwijs vervullen nu onmisbare taken voor de gemeenschap van Nieuwegein. De mensen die er werken zijn voor een deel aangesteld via de bestaande regelingen In- en Doorstroom banen (ID-banen) en Wet Inschakeling Werkzoekenden ( WIW-banen).

Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat dit werk voor deze mensen een uitgelezen kans is geweest om weer aan het werk te komen, een kans die velen met beide handen hebben aangepakt, zowel naar de gemeenschap als naar de betreffende mensen toe.

‘Het afbreken van gemeenschapsvoorzieningen en wegnemen van mogelijkheden voor werkzoekenden is associaal. De extra handen die ervoor zorgden dat de werkdruk op de leraren weer wat dragelijker werd, de medewerkers in het kringloopcentrum die goede goedkope tweedehandse spullen hadden voor die mensen die dat willen of nodig hebben, de extra monitoring in het stadscentrum van Nieuwegein, al deze verworvenheden dreigen verloren te gaan. Het kabinet Balkenende laat zijn ware gezicht zien!’ aldus GroenLinks Nieuwegein.

De fractie van GroenLinks in Nieuwegein is van mening dat deze afbraakplannen voorkomen moeten worden of door de gemeente moeten worden gecompenseerd en heeft derhalve de volgende vragen hierover gesteld aan het College van B&W.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk