Zorg voor overgangsklanten begeleiding Wmo geregeld

De Lekstroomgemeenten hebben afspraken gemaakt met de zorgaanbieders voor de continuïteit van de zorg voor cliënten die uit de AWBZ naar de Wmo overkomen. Het gaat om cliënten die nu gebruik maken van individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en vervoer. En die deze zorg in natura ontvangen (dus niet voor mensen met een persoonsgebonden budget). De afspraken zijn vastgelegd in de Deelovereenkomst maatwerkvoorziening Begeleiding Overgangsrecht. De colleges van de Lekstroomgemeenten hebben deze overeenkomst op 4 november vastgesteld.

Met de gemaakte afspraken zijn de overgangscliënten verzekerd van zorg. Binnenkort tekenen de gemeenten ook de overeenkomst met zorgaanbieders voor het nieuwe aanbod in 2015. Dat is het aanbod voor nieuwe cliënten, mensen die in 2015 voor hulp en ondersteuning naar de gemeente komen, en overgangscliënten die in 2015 een herindicatie krijgen.

Cliënten die momenteel begeleiding, verblijf of vervoer ontvangen houden hun huidige indicatie en zorg in het komende jaar. Dit heet het ‘overgangsrecht’. Dit overgangsrecht geldt tot uiterlijk 1 januari 2016 of zoveel eerder als de indicatie afloopt. Als de indicatie in het jaar 2015 afloopt, dan gaan de cliënten naar hun gemeente voor een nieuwe indicatie. Op dat moment wordt gekeken naar een nieuwe oplossing op maat. Samen met de cliënt stelt de gemeente vast welke ondersteuning er nodig is. De zorg wordt verleend door de aanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten.

Binnenkort worden de deelovereenkomsten getekend door de gemeenten en de zorgaanbieders. Het is mogelijk dat een individuele aanbieder besluit de deelovereenkomst voor overgangscliënten niet te tekenen. Dan moeten de cliënten van die aanbieder voor 1 januari 2015 worden overgedragen naar een andere aanbieder. Daarmee blijft de continuïteit van zorg bestaan, alleen wel bij een andere aanbieder dan gewend. Nadat bekend is welke aanbieders de overeenkomst hebben ondertekend, worden alle cliënten AWBZ daarover geïnformeerd door hun gemeente.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk