Zonnevelden in Nieuwegein: ‘Wat vind jij belangrijk?’

De gemeente Nieuwegein wil locaties aanwijzen waar zonnevelden mogelijk zijn. Aanleggen van zonnevelden is noodzakelijk, omdat alleen ‘zon op dak’, het bestaande windpark Nieuwegein en energiebesparing niet voldoende is om in 2040 energieneutraal te zijn en te voldoen aan landelijke afspraken (klimaatakkoord). De gemeente wil graag van inwoners horen welke randvoorwaarden zij belangrijk vinden bij de selectie van locaties. Waar moet een locatie en een zonneveld volgens u aan voldoen? Laat het uiterlijk maandag 8 februari weten via www.zonneveldennieuwegein.nl.

Wethouder Marieke Schouten feliciteert Arthur Simons met het project in Galecop eerder

De gemeente wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat net zoveel energie (schoon) wordt opgewekt dan dat er verbruikt wordt. Marieke Schouten, wethouder Energie en Klimaat: ‘Voor de opwek van onze elektriciteit moeten we daarom weg van de gas en de olie. Om dit te kunnen bereiken, werken we samen met de stad, bedrijven, woningbouwcorporaties en ook onze buurgemeenten. Want dat kunnen we niet alleen. Veel Nieuwegeiners maken zich zorgen om klimaatverandering en zijn ook al bezig met het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van hun huis. Ook omdat dit een goede investering is. Kortom, we zetten maximaal in op zonnepanelen op (bedrijfs)daken en energiebesparing. Maar, dat is niet voldoende. Er liggen al zonneparken in Galecop en Plettenburg op het terrein van Waternet, en we kijken nu naar plaatsen waar nog meer ruimte is voor zonne-energie.’

Mogelijkheden en voorwaarden
Nieuwegein is een dichtbevolkte stad. Dat betekent dat er in onze gemeente weinig ruimte is voor grootschalige zonnevelden. Tegelijkertijd hebben we ook veel energie nodig. We willen ruimte maken voor zonnevelden die passen binnen onze stad en de directe omgeving. De gemeente ziet een aantal locaties waar zonnevelden technisch mogelijk zijn. Het gaat om locaties langs snelwegen, vaarwegen (Lek en Amsterdam Rijnkanaal), verkeersknooppunten, industrieterreinen en locaties aan de rand van de bebouwing.

Belangrijk uitgangspunt van de gemeente is dat omwonenden deels eigenaar kunnen worden van de zonnepanelen. Inwoners kunnen dus investeren in het zonneveld en ook profijt hebben van de opbrengsten.

Proces
Er zullen eind februari twee online bijeenkomsten worden georganiseerd voor inwoners die mee willen denken over de randvoorwaarden. Via de enquête kunt u zich daarvoor al aanmelden. Daarnaast zal de gemeente in gesprek gaan met diverse organisaties, grondeigenaren en belangengroepen. Vervolgens stelt het college van B&W de randvoorwaarden voor de opwek van zonne-energie vast in een afwegingskader. Uw inbreng draagt bij aan dat afwegingskader dat duidelijkheid en richting moet geven aan inwoners en ontwikkelaars van zonnevelden. Het afwegingskader zal uiteindelijk ter definitieve besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op www.ikbennieuwegein.nl/zonnevelden. Daar leest u meer over het waarom, en de voortgang van alle processtappen die we gaan zetten.

One thought on “Zonnevelden in Nieuwegein: ‘Wat vind jij belangrijk?’

  1. E.M. Blijleven

    Eerlijk gezegd ben ik niet zo voor zonnevelden; dat betekent heel veel glas in weilanden (en grasstroken?), terwijl we alle zuurstofproducerende planten nodig hebben in een stad als Nieuwegein die volledig omgeven is door snelwegen. Veel huizen en flats en kerken zijn oost-west gelegen, waardoor de zon grotendeels op de zuidkant schijnt. Is het mogelijk om, behalve de daken, die zuidkanten of misschien zelfs ook de oost- en westkanten te bekleden met zonnepanelen?
    Huurders van de torenflats van Jutphaas Wonen hebben hierover al eens gesproken met mensen van Eneco, die problemen zagen om de leidingen de flats in te leiden. Maar als alles ondergronds ‘verzameld’ kan worden, zouden misschien veel meer woningen ervan kunnen profiteren.
    Misschien kan dit ook voor kleinere flats.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!