Wipwatermolen krijgt zijn functie terug

Om de waterhuishouding in Zuid-Holland goed te regelen en verdroging en verzilting tegen te gaan, gaat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Park Oudegein aanpakken. Onlangs is het projectplan ‘Park Oudegein’ definitief vastgesteld en het bijbehorende peilbesluit herzien.

Het watersysteem in park Oudegein moet worden aangepast vanwege het project capaciteitsvergroting Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Met de uitbreiding van de KWA+ zullen de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Doorslag en het Merwedekanaal vaker en langer op een hoger peil staan. In het projectplan staan maatregelen beschreven die uitgevoerd moeten worden om in tijden van het inwerking zijn van de wateraanvoer naar West-Nederland, de afvoer van water uit het park mogelijk te maken. Deze maatregelen moeten leiden tot een robuust watersysteem met een betere doorstroming en waterkwaliteit. De werkzaamheden zullen medio 2020 beginnen.

Naast de Wipwatermolen in Park Oudegein zal een nieuw gemaal en bijbehorende voorzieningen en constructies worden aangelegd in een regionale kering. Bij aanleg hiervan wordt rekening gehouden met de geldende regelgeving. Het gemaal krijgt een visvriendelijke pomp met een capaciteit van 10 m³/min en bemaalt Park Oudegein en wordt parallel aan molen Oudegein gebouwd. Op deze manier kan de molen maalvaardig gemaakt worden ten behoeve van het Milieu Educatie Centrum. Hiemee krijgt de oude molen weer zijn functie terug. Dit was een lang gekoesterde wens van de werkgroep Molen Oudegein.

24 April 2018 hebben de bestuurders van de gemeente Nieuwegein (wethouder Peter Snoeren), Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het convenant voor de plannen in Park Oudegein in Nieuwegein ondertekend. Een belangrijk onderdeel van het plan is om molen Oudegein weer maalvaardig te maken. De plannen komen voort uit een burgerinitiatief van de werkgroep Molen Oudegein. Dit gaat dus over een kleine twee jaar gebeuren.

De Wipwatermolen toen nog in de binnenstad van Nieuwegein tegenover de Karwei aan de Herenstraat

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren