Ondertekening convenant samenwerking Park Oudegein

Dinsdag 24 april jl. hebben de bestuurders van de gemeente Nieuwegein (wethouder Peter Snoeren), Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het convenant voor de plannen in Park Oudegein in Nieuwegein ondertekend. Een belangrijk onderdeel van het plan is om molen Oudegein weer maalvaardig te maken. De plannen komen voort uit een burgerinitiatief van de werkgroep Molen Oudegein. Onze videograaf Bart van Rooijen was er bij en maakte bovenstaand videoverslag.

Doel van de plannen is om de molen in de toekomst echt te laten malen en zo te integreren in het watersysteem van het Stadspark Oudegein. Dat is nu niet het geval. Bezoekers van het Natuurkwartier kunnen straks de oorspronkelijke functie en de nieuwe functie van de molen zelf zien en ervaren. De oorspronkelijke functie van de molen bestond uit het bemalen van polders. In de toekomst kan de molen worden ingezet voor de verbetering van de waterkwaliteit.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van een veel groter project van het waterschap: de capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA). Dit project moet in tijden van extreme droogte het westen van Nederland voorzien van voldoende zoetwater. De gezamenlijke afspraken over de uitvoering van de plannen zijn vastgelegd in een convenant. Op dinsdag 24 april jl. hebben de betrokken partijen het convenant ondertekenend.

De wipwatermolen uit 1667 met het molenaarshuisje nog op zijn oude plek tegenover de Karwei op de Herenstraat. Nu staat hij in Park Oudegein, gerestaureerd en wel. Binnenkort weer werkend.

Park Oudegein
Gemaal Oudegein pompt het overtollig water uit park Oudegein (ten oosten van de Doorslag) naar de Doorslag. Dit water stroomt langs kasteel Oudegein. Als de KWA in werking treedt stijgt het peil zowel in de Doorslag als rondom kasteel Oudegein met wateroverlast als gevolg. Om dit te voorkomen is een stuw in de kering van de Doorslag geplaatst die sluit bij peilverhoging in de Doorslag. Als de stuw gesloten is, kan het gemaal echter geen water meer afvoeren naar de Doorslag.  Bij een hevige bui tijdens een KWA periode kan dit alsnog leiden tot wateroverlast in het park.

De molenstichting heeft de wens om de verplaatste  molen Oudegein weer aan te sluiten op het watersysteem van het park. Deze molen staat aan de oever van de Doorslag. Als deze aansluiting er komt, biedt dit verschillende kansen:

  • De molen kan overtollig water uitslaan op de Doorslag en kan als cultuurhistorisch object zijn oude functie weer vervullen, waardoor de educatieve waarde van de molen veel groter wordt;
  • De waterkwaliteit in het park wordt verbeterd omdat de molen water door het park kan malen
  • Het waterschap heeft de mogelijkheid om bij de molen een gemaaltje te bouwen, die dezelfde functie heeft als de molen.
  • De stuw bij het kasteel kan gesloten blijven en alleen worden geopend tbv scheepvaart.
  • Het risico op overstroming tgv doorbraak peilscheiding wordt nihil.
  • Wateroverlast bij het kasteel wordt voorkomen.

Het waterschap gaat nader onderzoek doen naar de mogelijkheden

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren