Welzijnszaken (2001/12999)

De gemeente had eerder in principe ƒ 20.000,- (€ 9075,60) beschikbaar gesteld aan het Plaatselijk Overleg Gehandicapten (POG) voor het opzetten van een periodiek door en voor gehandicapten.

Het POG heeft nu een opgave gedaan van de aanloopkosten die gemoeid zijn met dit nieuwe periodiek. De gemeente zal het geld nu in de vorm van een voorschot ter beschikking stellen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk