Wat is dat toch in Nieuwegein?

Nieuwegein, ingeklemd tussen auto- en scheepvaartsnelwegen, kent een (te) hoge graad van vervuiling door fijnstof. Dat is slecht voor de gezondheid van haar inwoners. Gelukkig heeft Nieuwegein heel veel groen binnen de gemeentegrenzen (stadsgrenzen). En van dat groen (met name aan bomen en struiken) is bekend dat dat in staat is een deel van het fijnstof uit de lucht te filteren. Wij, Nieuwegeiners, zouden dus allemaal heel blij met dat groen moeten zijn…

Arend Bloemink: ‘Maar kennelijk wordt daarover hier en daar toch anders gedacht. Binnen de gemeente (en dan bedoel ik de ambtenarij) is men kennelijk van mening dat we het best met minder groen af kunnen: met enige regelmaat worden bomen en struiken niet alleen fors ingesnoeid (daar kan ik me nog iets bij voorstellen) of gekapt. Omgehaald dus.’

‘Ook nu weer. In de Molenkruier van gisteren trof ik het bericht aan dat de gemeente 47 populieren gaat kappen langs de Taludweg omdat het fietspad wordt gereconstrueerd. Nu fiets en loop ik daar frequent en het is mij nooit opgevallen dat (anders dan langs de Noordstedeweg) het fietsen daar problematisch is. Daar lopen is iets anders: het voetpad is net te smal om er gezellig sámen te wandelen… (overigens is wandelen in Nieuwegein vaak een probleem: om de haverklap stopt een trottoir en moet de wandeling aan de andere kant van de weg worden voortgezet, dan wel moet de wandelaar op het fietspad of de weg verder).’

‘Terug naar de actuele bomenkap aan het fietspad langs de Taludweg. Jammer, jammer, jammer, een mooie karakteristieke rij bomen gaat het loodje leggen omdat, tja waarom eigenlijk? Zelfs als het fietspad verbreed moet worden, dan nóg is het mijns inziens niet nodig om die bomen om te halen want aan de andere kant van het fietspad is daarvoor immers nog ruimte genoeg. Of heeft de gemeente wellicht dringend (versnipperd) hout of hout voor de open haard nodig… (?)’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren