VVD wethouder geslachtofferd voor behoud College

De geruchtenstroom was deze week niet meer te stoppen. Het vertrouwen binnen zijn eigen partij, de VVD-Nieuwegein is tot een nulpunt gedaald en daarmee ook tegelijkertijd de mogelijkheid om de volle steun van zijn achterban te krijgen voor zijn beleid. Van Everdingen:‘Op basis van Artikel 43 van de gemeentewet neem ik op 9 december 2009 als wethouder van de gemeente Nieuwegein ontslag, omdat ik niet meer kan rekenen op het vertrouwen van mijn eigen VVD-fractie. Ingevolge datzelfde artikel doe ik daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Ik kijk met veel plezier terug op het wethouderschap van de gemeente Nieuwegein, waarin ik veel bereikt heb voor de stad en ik uitstekend heb samengewerkt met het college, de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat.’De verklaring van wethouder van Everdingen is erg formeel. Sedert enkele weken gonst het in de wandelgangen van het gemeentehuis over de tekorten en zijn er al enkele crisisberaden geweest. Er is zelden iets dat een wethouder als enige kan worden aangerekend.Als zijn opvolger is vermoedelijk oud-marinier en VVD-er Henk Satijn aangewezen, maar ook hierover is de strijd nog in volle gang. Het rommelt al een tijd binnen de Nieuwegeinse afdeling van de VVD. Zo is vice-fractievoorzitter Edwin van Straten onlangs om onverklaarbare redenen naar een negende plaats op de lijst verwezen. Wordt vervolgd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren