Voortzetting consultatiepunt

In het Actieprogramma Jeugdbeleid 1998 is de vorming van consultatiepunten opgenomen. In september 2003 heeft het college besloten in de wijken Fokkesteeg en Wijkersloot deze consultatiepunten structureel in te stellen.In het consultatiepunt worden kinderen besproken die verhoogd risico lopen op ontwikkelingsachterstanden. Door de inzet van meerdere disciplines zoals de intern begeleider van de basisschool, het schoolmaatschappelijk werk en de jeugdarts van de GGD, worden de verschillende trajecten die deze kinderen in de hulpverlening volgen optimaal op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor een goede preventieve werking vroeg in de schoolloopbaan. Het college heeft besloten de consultatiepunten voort te zetten en stelt daarvoor een subsidie beschikbaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren