Voorontwerpbestemmingsplan

Voorontwerpbestemmingsplan Lekboulevard – Hoog Zandveld centrum. Samenvatting: Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Lekboulevard- Hoog Zandveld centrum. De inspraakprocedure wordt opgestart, waarbij het voorontwerp twee weken ter inzage wordt gelegd, zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een inspraakreactie in te dienen. Op 30 mei wordt een informatiebijeenkomst (inloopavond) georganiseerd voor bewoners. Het plan zal aan de Begeleidingscommissie en het Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard worden gestuurd. Daarnaast wordt het artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening vooroverleg opgestart. Het bestemmingsplan maakt een aantal ontwikkelingen in het centrumgebied Hoog Zandveld mogelijk. Het in november 2010 opgestelde stedenbouwkundig plan is hiervoor richtinggevend.
Beslispunten: 1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Lekboulevard – Hoog Zandveld centrum. 2. Opstarten inspraakprocedure en het vooroverleg artikel 3.1.1 van Besluit ruimtelijke ordening. 3. Diverse omwonenden van het Lotusplantsoen bijgaande conceptbrieven zenden in antwoord op hun reactie op het stedenbouwkundig plan 2010 en als afronding van de bewonersbijeenkomsten in resp. januari en april 2011. Akkoord met voorstel.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: