Voorjaarsnota 2013 met ombuigingsvoorstellen

Het college van B&W heeft de voorjaarsnota 2013 aangeboden aan de gemeenteraad. Voor 2014 kan de begroting sluitend gemaakt worden met een aantal eenmalige maatregelen. De jaren na 2014 laten zonder aanvullende maatregelen een tekort zien. Daarbij gaat het om een bedrag van ongeveer 4 miljoen euro in 2017.

Het college wil ongeveer 2 miljoen euro vrijmaken voor investeringen in de stad. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben de rol van de gemeente doen veranderen. Voor een sluitende meerjarenbegroting tot 2017 doet het college in de kaderstelling een voorstel voor ombuigingen voor 6 miljoen euro.

De gemeenteraad spreekt over de voorjaarsnota in de commissievergaderingen van 5 en 11 juni. In de raadsvergadering van 25 juni stelt de gemeenteraad de voorjaarsnota vast. In aanloop naar de begroting van dit najaar worden de voorstellen verder uitgewerkt om te zorgen voor dekking in het meerjarenperspectief. Klik hier voor meer informatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren